Kosten ziekenhuiszorg

Ziekenhuiszorg wordt sinds 1 januari 2012 door middel van zogeheten zorgproducten verrekend. Voor een behandeling geldt één tarief voor het gemiddelde traject. Dat is de periode tussen het eerste bezoek aan een ziekenhuis tot en met de afronding van de behandeling. Voor deze zorgproducten heeft het Bravis ziekenhuis een tarievenlijsten opgesteld.

U kunt hier de tarievenlijsten inzien:
Tarievenlijst 2017
Tarievenlijst 2016 
Tarievenlijst GGZ 2016
Tarievenlijst 2015 
Tarievenlijst GGZ 2015
                                                                                                        

Zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt met ziekenhuizen welke zorg zij inkopen en voor welke prijs. Het Bravis ziekenhuis heeft contractafspraken gemaakt met alle zorgverzekeraars over de te leveren zorg. Hier vindt u een overzicht van de zorgverzekeraars met wie het Bravis ziekenhuis voor 2017 contracten heeft gesloten. 

Budgetpolissen

Het Bravis ziekenhuis heeft een contract met het Zilveren Kruis, maar is niet geselecteerd voor één van de polissen van deze zorgverzekeraar, namelijk de Basis Budget polis. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Zilveren Kruis, via zk.nl/contact.

2017

Het Bravis ziekenhuis heeft inmiddels met alle zorgverzekeraars een contract voor het jaar 2017 afgesloten. Het Bravis ziekenhuis is opnieuw niet geselecteerd voor de Basis Budget polis van Zilveren Kruis. Het ziekenhuis heeft wel een contract kunnen afsluiten voor de budgetpolis Zekur van VGZ.

Niet alle zorg wordt (volledig) vergoed

Als u naar het ziekenhuis komt voor onderzoek of behandeling, betaalt u eerst de hoogte van uw eigen risico zelf (het verplichte eigen risico bedraagt in 2017 € 385,- per jaar). Sommige behandelingen vallen zowel buiten het basispakket als buiten de aanvullende verzekering. Deze behandelingen moet u volledig zelf betalen. Raadpleeg daarom altijd eerst uw zorgverzekeraar voordat u instemt met een ingreep of behandeling.

Informatie over uw zorgnota

De website de zorgnota.nl geeft antwoord op mogelijke vragen die u heeft over uw zorgnota of geeft aan waar u met welke vraag terecht kunt. De informatie op deze site is gebaseerd op regelgeving van de overheid en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze website is een initiatief van ziekenhuizen en zorgverzekeraars en bedoeld om u zo goed mogelijk te informeren over uw zorgkosten. Ook op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit vindt u informatie over de zorgrekening. In een aparte flyer zijn de zes belangrijke vragen over dit onderwerp te vinden.

Animatiefilm

Wie naar het ziekenhuis gaat, krijgt zorg: van een onderzoek door de arts tot een röntgenfoto. Maar het ziekenhuis rekent deze niet apart af. Zij komen in één pakketje aan zorg, een zogenaamd DBC-zorgproduct, op de rekening. De NZa heeft de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. In de animatiefilm 'Van röntgenfoto tot rekening' legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken: wat registreren artsen? En hoe wordt dat uiteindelijk een rekening?

Tarieven onderlinge dienstverlening

In het Bravis ziekenhuis worden activiteiten voor andere instellingen uitgevoerd. Voor deze activiteiten mag het Bravis ziekenhuis geen DBC-zorgproduct of overig zorgproduct declareren. De uitgevoerde activiteiten worden door het Bravis ziekenhuis bij de instelling die het onderzoek heeft aangevraagd in rekening gebracht als onderlinge dienstverlening. Onderlinge dienstverlening is het onderling afspraken maken en verrekenen van diensten tussen zorgaanbieders. Ten aanzien van de gepubliceerde tarieven geldt het volgende:

  • Voor prestaties die niet in de tarievenlijst zijn opgenomen, hanteert het Bravis ziekenhuis het vigerende NZa-tarief.
  • Wanneer u voor bepaalde prestaties een overeenkomst met het Bravis ziekenhuis heeft, gelden hiervoor de in het individueel contract afgesproken prijzen.
  • Tariefwijzigingen worden tijdig aangekondigd.

Voor meer informatie over de tarieven voor onderlinge dienstverlening kunt u contact opnemen met de afdeling Planning & Control, via telefoonnummer 088 – 706 72 46. 
Download hier de tarieven onderlinge dienstverlening per 1-1-2016
Download hier de tarieven onderlinge dienstverlening per 1-1-2017