Kosten ziekenhuiszorg

Ziekenhuiszorg wordt sinds 1 januari 2012 door middel van zogeheten zorgproducten verrekend. Voor een behandeling geldt één tarief voor het gemiddelde traject. Dat is de periode tussen het eerste bezoek aan een ziekenhuis tot en met de afronding van de behandeling.

Zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt met ziekenhuizen welke zorg zij inkopen en voor welke prijs. Het Bravis ziekenhuis heeft contractafspraken gemaakt met alle zorgverzekeraars over de te leveren zorg. Hier vindt u een overzicht van de zorgverzekeraars met wie het Bravis ziekenhuis voor 2022 contracten heeft gesloten. Wilt u meer weten over uw zorgverzekering? De zorgverzekeraars hebben bij elke zorgverzekering een zorgverzekeringskaart gemaakt. Hierin vindt u de belangrijkste polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Op de overheidssite Ikregelmijnzorggoed.nl is informatie te vinden over het eventueel overstappen naar een andere zorgverzekering.

 

Budgetpolissen

Het Bravis ziekenhuis is, naast de budgetpolis van VGZ (Zekur), vanaf 2022 ook gecontracteerd voor de budgetpolissen van Zilveren Kruis.

Niet alle zorg wordt (volledig) vergoed

Als u naar het ziekenhuis komt voor onderzoek of behandeling, betaalt u eerst de hoogte van uw eigen risico zelf (het verplichte eigen risico bedraagt in 2020 en in 2021 € 385,- per jaar). Sommige behandelingen vallen zowel buiten het basispakket als buiten de aanvullende verzekering. Deze behandelingen moet u volledig zelf betalen. Raadpleeg daarom altijd eerst uw zorgverzekeraar voordat u instemt met een ingreep of behandeling.

Meer informatie vindt u in de folder: Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u?

Telefonisch consult

Per 1 januari 2018 is het Bravis ziekenhuis vanwege nieuwe richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht om de kosten voor een telefonisch consult in sommige gevallen bij uw zorgverzekering in rekening te brengen. Dit kan gevolgen hebben voor uw verplicht eigen risico. 
Wanneer het telefonisch consult met een arts, verpleegkundig specialist of nurse practitioner een herhaalbezoek aan de polikliniek vervangt, kan het zijn dat deze kosten bij uw zorgverzekeraar in rekening worden gebracht. Als u het maximum van het verplicht eigen risico nog niet hebt bereikt, kan het daardoor voorkomen dat u deze kosten zelf dient te betalen. Bravis volgt hierin de landelijke wet- en regelgeving die is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Passantentarieven

Het ziekenhuis brengt in sommige situaties het passantentarief in rekening. Dat gebeurt als:

 • u niet verzekerd bent bij een zorgverzekeraar
 • het ziekenhuis geen contract heeft met uw zorgverzekeraar
 • u zonder verwijzing door uw huisarts een behandeling ondergaat. Het ziekenhuis mag dan geen nota naar uw zorgverzekeraar sturen
 • u een behandeling ondergaat die niet wordt vergoed uit de basisverzekering. Neem in dat geval contact op met uw verzekeraar
 • uw verzekeringsgegevens bij het ziekenhuis onbekend zijn. Neem in dat geval contact op om die door te geven

U kunt hier de tarievenlijsten inzien:

Tarievenlijst 2022 
Tarievenlijst dure geneesmiddelen 2022 
Tarievenlijst GGZ 2022

Informatie over de zorgnota

Voor informatie over vergoedingen, rekeningen en zorgverzekeringen, kunt u het best terecht bij uw zorgverzekeraar. Algemene informatie over zorgverzekeringen is ook te vinden op de website van de rijksoverheid

Animatiefilm

Wie naar het ziekenhuis gaat, krijgt zorg: van een onderzoek door de arts tot een röntgenfoto. Maar het ziekenhuis rekent deze niet apart af. Zij komen in één pakketje aan zorg, een zogenaamd DBC-zorgproduct, op de rekening. De NZa heeft de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. In de animatiefilm 'Van röntgenfoto tot rekening' legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken: wat registreren artsen? En hoe wordt dat uiteindelijk een rekening?

Kosten voor gebruik van het mortuarium

De kosten voor het gebruik van het mortuarium zijn geen onderdeel van de ziekenhuisfinanciering en worden niet vergoed door de zorgverzekering van de overledene. Deze kosten zijn onderdeel van een uitvaart en kunnen, indien de overledene een uitvaartverzekering heeft,  gedeclareerd worden.

Het Bravis ziekenhuis wil transparant en inzichtelijk zijn over de kosten. Onderstaande tarieven worden in rekening gebracht: 

 1. Verzorging en transport van overledene naar het mortuarium.
  Deze kosten declareert de beheerder van het mortuarium direct aan het ziekenhuis en worden door het ziekenhuis betaald. 
 2. Kosten van het verblijf van de overledene in het mortuarium en koeling vanaf drie uur na overlijden.
  Voor het gebruik van het mortuarium en de administratieve handelingen ontvangt uw uitvaartondernemer een nota van de beheerder. De tarieven (geldig vanaf 1-1-2018) welke onze beheerder aan de begrafenisondernemer declareert, zijn door het ziekenhuis vastgesteld. Deze kosten bedragen € 150,-.
 3. Voor een verklaring voor het uitstellen van de uitvaart of bij medical statement (enkel noodzakelijk bij een uitvaart buiten Nederland) bedragen de kosten € 65,-.               

Mocht u of uw uitvaartonderneming tijdens het verblijf van de overledene in het mortuarium  nog aanvullende activiteiten van de beheerder wensen waar een vergoeding voor wordt gerekend, vindt dit enkel plaats na schriftelijk toestemming van u of uw vertegenwoordiger (uitvaartonderneming). Meer informatie vindt u in de folder Informatie bij overlijden.

Tarieven onderlinge dienstverlening

In het Bravis ziekenhuis worden activiteiten voor andere instellingen uitgevoerd. Voor deze activiteiten mag het Bravis ziekenhuis geen DBC-zorgproduct of overig zorgproduct declareren. De uitgevoerde activiteiten worden door het Bravis ziekenhuis bij de instelling die het onderzoek heeft aangevraagd in rekening gebracht als onderlinge dienstverlening. Onderlinge dienstverlening is het onderling afspraken maken en verrekenen van diensten tussen zorgaanbieders. Ten aanzien van de gepubliceerde tarieven geldt het volgende:

 • Voor prestaties die niet in de tarievenlijst zijn opgenomen, hanteert het Bravis ziekenhuis het vigerende NZa-tarief.
 • Wanneer u voor bepaalde prestaties een overeenkomst met het Bravis ziekenhuis heeft, gelden hiervoor de in het individueel contract afgesproken prijzen.
 • Tariefwijzigingen worden tijdig aangekondigd.

Voor meer informatie over de tarieven voor onderlinge dienstverlening kunt u contact opnemen met de afdeling Planning & Control, via telefoonnummer 088 – 706 72 46. 
Download hier de 

tarieven onderlinge dienstverlening per 1-1-2021
tarieven onderlinge dienstverlening per 1-1-2022