Wijziging samenstelling Raad van Toezicht Bravis ziekenhuis

De samenstelling van de Raad van Toezicht van het Bravis ziekenhuis wordt per 1 augustus 2020 gewijzigd. De heren Mr. B.J.M.P (Boudewijn) Cremers, advocaat bij Van Iersel Luchtma advocaten te Breda en drs. M. (Michel) Hofman MSc, CIO van Isala Klinieken in Zwolle treden toe als nieuwe leden. De heer Cremers gaat de vacature met het juridisch profiel vervullen en de heer Hofman de vacature met het ICT profiel.

Op 1 januari 2021 zal ook de heer drs. J.C. (Charles) van Wettum, bestuurder/rector van het Jan Tinbergen College in Roosendaal, school voor mavo, havo en (tweetalig) vwo toetreden als nieuw lid, als gevolg van de vacature door het aflopen van de benoemingstermijn van mevrouw prof.dr. M.C.E. van Dam-Mieras. De heer Van Wettum zal de vacature met het profiel kwaliteitsmanagement en patiëntveiligheid gaan vervullen.

Michel Dutrée, voorzitter Raad van Toezicht: “Ik ben blij met de aanstelling van de drie nieuwe leden. Hun ervaring en expertise zijn van grote toegevoegde waarde binnen onze huidige Raad van Toezicht. Met het invullen van deze vacatures is de Raad van Toezicht weer op volle sterkte.”

De Raad is zodanig samengesteld dat de leden gezamenlijk goed in staat zijn de hoofdlijnen van het beleid te beoordelen en tevens beschikt elk lid over specifieke deskundigheid op een of meer deelterreinen.