“We brengen de zorg zo dicht mogelijk bij de mensen thuis”

Bravispunt Oudenbosch is een antwoord op de ontwikkelingen in de zorg

In 1983 sloot het Sint Elisabeth Ziekenhuis in Oudenbosch zijn deuren en werd het gebouw een polikliniek. Nu, 40 jaar later, is aan de West-Vaardeke een Bravispunt gevestigd. De aanleiding voor deze stap werd maandag 16 januari verduidelijkt door Jan Oostenbrink en Annelies Koeken, zorggroepmanagers van het Bravis ziekenhuis. Zij waren door Kruisvereniging Oudenbosch uitgenodigd om in het gemeentehuis een toelichting te geven op de ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg in de regio.

Met name de afgelopen 10 jaar is de zorg enorm veranderd. “We staan voor verschillende uitdagingen”, zei Jan Oostenbrink. “Het aantal mensen dat zorg nodig heeft stijgt. We worden steeds ouder, maar krijgen ook meerdere aandoeningen. Als we geen actie ondernemen, moet straks een op de vier mensen in de zorg werken om aan de vraag te voldoen.  Die zorgmedewerkers zijn er niet. Aan de andere kant is er een grote ontwikkeling op het gebied van techniek en digitalisering. En dankzij een goede samenwerking met de gespecialiseerde thuiszorg ontvangen mensen steeds vaker ziekenhuiszorg thuis of dichtbij huis. Hierdoor hoeven patiënten steeds minder vaak naar het ziekenhuis of de polikliniek te komen en verloopt het herstel vaak beter.”

Thuis
Annelies Koeken: “Tot een aantal jaar geleden werd alle ziekenhuiszorg verleend in het ziekenhuis en in de poliklinieken. Dat is zeker niet meer het geval. Tegenwoordig kijken we eerst naar wat de patiënt zelf thuis kan. Dialyseren gebeurt al heel vaak thuis, maar ook het verzorgen van de stoma of het geven van injecties. Het contact met het ziekenhuis verloopt steeds vaker op afstand. Meestal komt de patiënt voor het eerste gesprek en voor de onderzoeken wel naar het ziekenhuis. De vervolgafspraken kunnen meestal heel goed via een videoconsult, de telefoon of een berichtje op de app. Dat scheelt de patiënt tijd en moeite. Metingen en onderzoeken die niet per se in het ziekenhuis hoeven te gebeuren, voeren we dichtbij huis uit. Daarvoor hebben we vijf Bravispunten en, bijvoorbeeld op het gebied van oogheelkunde, een samenwerking met optiekzaken.”

Medisch centrum
Een van de Bravispunten is gevestigd in het medisch centrum van Oudenbosch. Maandelijks komen daar zo’n 900 bezoekers om bloed te laten prikken, voor functieonderzoeken aan het hart, voor fundusfotografie en voor bloedtransfusies. Bravis gaat het aanbod de komende tijd uitbreiden naar ondersteuning bij videoconsulten, oncologische behandelingen (infusen) en afspraken met een verpleegkundig specialist dermatologie. Ook wordt continu verkend welke zorg niet meer in het ziekenhuis plaats hoeft te vinden, maar beter verplaatst kan worden naar een Bravispunt. Het Bravispunt in Oudenbosch krijgt binnenkort een opfrisbeurt en is dan weer helemaal bij de tijd.
“Met de Bravispunten willen we de ziekenhuiszorg zo dicht mogelijk bij de mensen brengen. Het is voor de patiënt fijn dat hij alleen nog naar het ziekenhuis of de polikliniek hoeft te komen als het echt noodzakelijk is”, besloot Annelies.