Voorontwerpbestemmingsplan De Bulkenaar ter inzage

Vanaf maandag 1 februari 2021 ligt zes weken lang het voorontwerpbestemmingsplan voor De Bulkenaar ter inzage. Op 23 februari wordt een online informatieavond gehouden om de plannen toe te lichten. De Bulkenaar is het gebied aan de zuidwestkant van Roosendaal tussen de A58 en de wijk Tolberg, waar in de komende jaren het nieuwe Bravis ziekenhuis wordt gebouwd. Het ziekenhuis is nu nog over twee locaties verdeeld; één in Bergen op Zoom en één in Roosendaal.

Wethouder Toine Theunis: “De gemeente en het Bravis ziekenhuis gaan voor de aanleg van een mooi en goed bereikbaar landschapspark. Een groen gebied tussen de bestaande wijk Tolberg en de snelweg A58, waarin het nieuwe ziekenhuis komt te liggen. Voor de invulling van het landschapspark nodigen we alle Roosendalers uit om mee te denken. Bravis bepaalt natuurlijk uiteindelijk hoe het ziekenhuis eruit komt te zien, maar in het omliggende gebied is nog veel mogelijk. Ideeën en initiatieven zijn welkom. Onze projectleiders en de landschapsarchitecten bekijken samen met de indieners van de ideeën wat past binnen de kaders van het plan.”

Gezondheid, natuur en recreatie verbinden
Het doel is het versterken en realiseren van de landschappelijke kwaliteiten van De Bulkenaar zodat gezondheid, natuur en recreatie op een unieke manier met elkaar worden verbonden; een landschapspark. In het plan dat nu ter inzage ligt, het zogenaamde voorontwerpbestemmingsplan staat hoe de gemeente en het ziekenhuis zich de ontwikkeling van het gebied voorstellen. Tegelijk met dit plan wordt ook een milieu effect rapportage (MER) ter inzage gelegd. Hierin staan de milieueffecten van de plannen voor De Bulkenaar beschreven. De reacties op het voorontwerpbestemmingsplan worden meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan dat op juni wordt gepresenteerd. De planning is dat de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan in oktober van dit jaar vaststelt

Reageren binnen zes weken
De plannen zijn online te bekijken, of op afspraak in het tijdelijk stadskantoor aan de Vincentiusstraat 7 in Roosendaal. Online staan ze op:

Op deze websites vindt u ook hoe u, binnen de termijn van zes weken, eventuele reacties kunt geven op de plannen.

Online informatiesessie
Om de plannen toe te lichten, organiseert de gemeente een -vanwege corona digitale- informatieavond op 23 februari 2021 die start om 19.00 uur. Deelnemers aan deze avond kunnen tijdens de livesessie via een ‘chatbox’ vragen stellen. Die vragen worden zoveel mogelijk tijdens de bijeenkomst beantwoord. Antwoorden op vragen die niet meteen beantwoord kunnen worden, worden later op de website www.debulkenaar.nl alsnog gegeven. 

U kunt deelnemen aan de informatieavond via deze aanmeldlink of via de www.debulkenaar.nl. (Let op, deze linken werkt niet in Internet Explorer. U kunt een andere browser gebruiken zoals Google Chrome, Edge of Safari). 

Verbindingsweg Tolberg
Binnenkort start ook het proces voor participatie voor de verbindingsweg met Tolberg. Deze procedure staat los van de invulling van het gebied zelf. Over de verbindingsweg Tolberg vindt u ook informatie op www.debulkenaar.nl.