Volle bak tijdens eerste info-avond over Bravis Bulkenaar

‘Alle stoelen en staantafels zijn bezet’, twitterde een journalist aan het begin van de informatieavond over het nieuwe Bravis ziekenhuis op locatie Bulkenaar. Met meer dan 250 belangstellenden zat de zaal inderdaad vol. Een teken dat het ziekenhuis leeft in de regio, stelde avondvoorzitter Noud Bex vast. En ook dat klopte, want alhoewel er volop kritische vragen werden gesteld, was de sfeer overwegend positief.

Meedenken over het ziekenhuis van de toekomst

Bestuursleden Hans Ensing en Bianka Mennema vertelden, net zoals tijdens de medewerkersbijeenkomsten op 16 april, hoe de besluitvorming rond één hoofdlocatie en de keuze voor Bulkenaar tot stand waren gekomen. Ook werd er ingegaan op hoe het ziekenhuis van de toekomst eruit moet komen te zien en welke stappen daarin nog gezet moeten worden. Bianka nodigde de aanwezigen uit om mee te denken en invulling te geven aan de visie ‘Ons ziekenhuis van morgen’. Een 30 tal mensen meldde zich na afloop aan.

Zorg concentreren op één plek

Richard Pal, voorzitter van de medische staf, legde met praktijkvoorbeelden uit waarom de artsen achter de beslissing staan om naar één locatie te gaan. ‘We zijn nu een volwaardig ziekenhuis op twee locaties. Specialismen zoals bijvoorbeeld longgeneeskunde en cardiologie, maar ook vaatchirurgie en dialyse, zijn hierdoor gescheiden terwijl ze eigenlijk bij elkaar horen te zitten. Als we kwaliteit willen behouden, dan moet de zorg geconcentreerd worden op een plek. Anders lopen de 300.000 bewoners van ons verzorgingsgebied het risico medisch specialistische zorg kwijt te raken’, betoogde hij.

Goede buur

De zaal kreeg na iedere spreker de gelegenheid om vragen te stellen. Veel vragen hadden betrekking op de aansluiting met de A58 en de precieze plaatsing van het ziekenhuis. Wordt het hele terrein volgebouwd, vroegen enkele bewoners van Tolberg zich af en wie gaat er nog meer bouwen? Met een gebouwencomplex verliezen ze uitzicht, mogelijkheid tot recreëren en bovendien zal het een stuk drukker worden voor de deur. Veel bewoners zouden het liefst zien dat het ziekenhuis daarom dichtbij de snelweg gebouwd gaat worden. Ensing gaf aan dat de beslissing over de exacte locatie van de gebouwen, samen met de gemeente wordt genomen. Hij beloofde, ook als toekomstige buur, zo transparant mogelijk te werk te gaan.

Meer weten?

Naast zorgen waren er ook kritische geluiden te horen van mensen die het, om allerlei verschillende redenen, oneens waren met de beslissing voor nieuwbouw. Maar er was ook applaus voor de aansporing van een omwonende om toch vooral samen blij te zijn met de plannen voor een prachtig nieuw ziekenhuis waar we allemaal van gaan profiteren. Vanwege de tijdsdruk was het voor sommige vragenstellers niet mogelijk om al hun vragen tijdens de presentatie te stellen. Maar na afloop was er volop tijd en ruimte om in gesprek te gaan met een van de bestuursleden.

Alle vragen van deze eerste info-avond en die van de volgende info-avond op 21 mei, zijn terug te vinden zijn bij de meestgestelde vragen. Hier is ook het rapport van de RIVM over aanrijtijden te downloaden. Ook de presentaties van de informatieavonden op 13 mei en 21 mei  staan online.