Verticaal bevallen met CUB kussen

Sinds kort kunnen vrouwen tijdens hun bevalling bij het Moeder & Kindcentrum gebruik maken van een CUB (Comfortabel upright birth) kussen. Dit baarkussen ondersteunt een natuurlijke verticale bevalling en verkleint daardoor de kans op complicaties en medisch ingrijpen. De CUB’s zijn geschonken door Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis.

Een CUB is een baarkussen die ondersteuning biedt. Ze worden ingezet tijdens de ontsluitingsfase zodat een barende vrouw verschillende houdingen kan aannemen. Ook bij de bevalling zelf kan de CUB gebruikt worden (zelfs op bed). “Het is een simpele oplossing die kan leiden tot betere uitkomsten rondom de bevalling”. vertelt Marie Somers (verloskundige) tijdens de overhandiging.

Verticaal baren
Marie wil meer aandacht vragen voor de houding waarin vrouwen bevallen. Een goede houding kan op een eenvoudige wijze leiden tot een betere beleving en uitkomst van de bevalling. Zowel nationale als internationale richtlijnen laten zien dat verticaal baren tot een betere uitkomst leidt dan horizontaal. Toch wordt deze aanbeveling in Nederland massaal genegeerd. In ziekenhuizen en centra bevalt maar liefst 93% in horizontale positie. Met dit in gedachte besloot ze een aanvraag voor CUB kussens in te dienen bij Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis.

Voordelen
De voordelen van een verticale houding en bewegen tijdens de ontsluitingsfase en bevalling zijn:

  • een vermindering van pijnbestrijding
  • minder kunstverlossingen
  • minder sectio’s
  • een daling van pijnbeleving en meer controlegevoel bij de bevallende vrouw
  • een betere uitkomst voor de baby: 54% betere hartfilmpjes van de baby
  • tot slot; uit onderzoek blijkt dat het in een aantal gevallen de bevallingsduur verkort

Enthousiast
Marie is zeer enthousiast over de CUB’s. Ze ziet het als een mooie kans als schakel te fungeren om studenten in opleiding, eerstelijns verloskundigen. Kortom: eigenlijk alle zorgverleners op de verloskamers op te leiden en te motiveren om vrouwen vaker verticaal te laten bevallen.

Op de foto
V.l.n.r. Marie Somers (verloskundige Moeder & Kindcentrum) en Jette Bijleveld (bestuurslid Stichting Vrienden van Bravis ziekenhuis)