Bravis ziekenhuis gaat verder met telemonitoring

Zorg vindt steeds vaker dichtbij huis of thuis plaats. In 2020 startte het Bravis ziekenhuis met de telemonitoring van hartfalen en COPD patiënten. Eind 2020 namen er 60 patiënten deel aan deze innovatieve manier van zorgverlening. De eerste ervaringen van zowel de patiënt als zorgverlener zijn dusdanig positief dat in 2021 steeds meer patiënten op deze wijze gemonitord zullen gaan worden

Telemonitoring wordt ook wel thuismeten genoemd. Patiënten krijgen thuis de nodige meetapparatuur en kunnen hiermee zelf metingen doen. Zij geven deze metingen vervolgens via de Luscii-app op hun smartphone of tablet door aan de zorgverleners van Bravis. De zorgverleners bekijken met regelmaat deze metingen en krijgen een melding wanneer er afwijkende metingen zijn. Doordat Luscii gekoppeld is met het elektronisch patiëntendossier zijn de metingen gemakkelijk in te zien voor de zorgverleners. Indien nodig nemen zij contact op met de patiënt. “Het thuismeten geeft inzicht in de situatie van een patiënt thuis, hierdoor kan bij verslechtering eerder ingegrepen worden, wat een heropname kan voorkomen”, aldus longverpleegkundige Wendy Koevoets. Ook de hartfalenverpleegkundigen zien de meerwaarde van telemonitoring, Brenda Hoppenbrouwers, hartfalenverpleegkundige: “Patiënten die in de telemonitoring zitten vullen dagelijks hun gewicht in en meten twee keer per week hun bloeddruk en hartslag. Daarnaast is er een wekelijkse vragenlijst. Aan de hand van deze metingen kijken wij in het ziekenhuis of het nodig is om contact met de patiënt op te nemen, of dat de medicatie mogelijk bijgesteld moet worden”. De patiënten zelf zien ook een meerwaarde van deze manier van zorgverlening, een greep uit de reacties:

  • “Ik denk dat het goed is voor mij”
  • “Een leuke lijst om bij te houden”
  • “Gemakkelijker dan naar het ziekenhuis”
  • “Dat ik me aan dit programma gekoppeld heb is een goed besluit geweest”
  • “Geen enkele wanklank. Wordt uitstekend geobserveerd”
  • “Zeer overzichtelijk”
  • “Alles TOP”
  • “Het is altijd goed, dat. je de metingen doet en zo zelf ziet, dat er iets mis kan zijn. Ook is het goed, dat de specialist die er voor is opgeleid meekijkt en waarschuwt als er iets niet goed is”
  • “Ik zou het iedereen aanbevelen. Zo houd je contact met het ziekenhuis.”

Patiënten die deelnemen aan de monitoring komen minder vaak voor controles naar het ziekenhuis. De telemonitoring biedt dus meerdere voordelen: het zorgt ervoor dat de zorgverleners meer inzicht hebben in de gezondheidstoestand van de patiënt, waardoor op het juiste moment zorg verleend kan worden. Daarnaast biedt het voor de patiënt inzicht in zijn eigen ziekte, waardoor patiënten in toenemende mate zelf (indien mogelijk) leren bijsturen.

In het komend jaar wordt telemonitoring voor meer patiënten aangeboden. Hierbij werkt het Bravis ziekenhuis samen met CZ. De zorgverzekeraar biedt organisatorische ondersteuning, helpt bij het meten van de effecten van de telemonitoring en draagt bij aan een deel van de implementatiekosten via een versnellingsbijdrage. Daarnaast leveren de andere zorgverzekeraars ook een bijdrage aan dit project. Naast telemonitoring voor hartfalen en COPD-patiënten wordt een vergelijkbare toepassing sinds enkele jaren ingezet voor parkinsonpatiënten en patiënten met slaapapneu. In de komende periode zal telemonitoring ook aangeboden worden voor een toenemend aantal patiëntengroepen, waaronder diabetes en patiënten met COVID-19.