Vaatchirurgie neemt keurmerk in ontvangst

Vaatchirurgie neemt keurmerk in ontvangst

Bij de vaatzorg betrokken artsen, gespecialiseerd verpleegkundigen en physician assistant namen onlangs samen de plaquette in ontvangst die hoort bij het Vaatkeurmerk 2018. Het keurmerk werd eerder dit jaar aan het Bravis ziekenhuis toegekend door patiëntenvereniging Harteraad, voorheen de Hart&Vaatgroep Nederland.

Het Vaatkeurmerk richt zich op de behandeling van aandoeningen in de slagaders van het bekken, de benen (etalagebenen, Perifeer arterieel vaatlijden), buik (Aneurysma Aorta Abdominale, AAA) en hals (Halsslagadervernauwing). 

Kwaliteitscriteria

Om in aanmerking te komen voor het keurmerk moet het ziekenhuis aan een aantal kwaliteitscriteria  voldoen op het gebied van interventies door (endo)vasculaire specialisten, het minimaal aantal gecertificeerde specialisten en de multidisciplinaire afstemming binnen het ziekenhuis. Deze criteria heeft Harteraad  opgesteld in nauwe samenwerking met de beroepsgroepen. 

Harteraad

Harteraad is een patiëntenvereniging voor mensen met een hart- of vaataandoening. De jaarlijks aan ziekenhuizen toegekende keurmerken helpen patiënten om een keuze te maken voor een ziekenhuis of behandelcentrum waar goede vaat- en spataderzorg wordt aangeboden. Om de keurmerken te ontvangen, moeten de zorginstellingen voldoen aan specifieke kwaliteitscriteria, opgesteld in samenwerking met diverse beroepsgroepen. 
Paul von Burg en Jet von Burg-Vos komen namens de patiëntenvereniging graag ieder jaar persoonlijk de bij het Vaatkeurmerk behorende plaquette overhandigen. 

Het Spataderkeurmerk dat eveneens aan het Bravis ziekenhuis is uitgereikt geeft een goede indruk van de kwaliteit van de zorg op het gebied van behandeling van spataderen. 

(Foto: Van links naar rechts: Paul von Burg en Jet von Burg-Vos (Harteraad), Nerissa Menheere (vaatverpleegkundige), Geert-Jan van Eijck (vaatchirurg), Veronique Verdonk (physician assistant vaatchirurgie), Jeroen Diks (vaatchirurg) en Marieke Roelse (vaatverpleegkundige).