Update Philips slaapapneu-apparatuur/ CPAP

Philips maakte op 14 juni bekend bepaalde slaapapneu- en beademingsapparaten terug te roepen. Zij zouden mogelijk een veiligheidsrisico vertonen. Inmiddels heeft Philips meer informatie gedeeld in een Europese Field Safety Notice. Naar aanleiding van deze informatie adviseren de longartsen van het Bravis ziekenhuis gebruikers om door te gaan met de CPAP-therapie.

Aangepaste waarschuwingsmelding van Philips
Philips verzoekt gebruikers van de apparatuur contact op te nemen met hun arts voordat zij de voorgeschreven therapie veranderen. Zij kunnen samen met hun arts bepalen of het voordeel van het voortzetten van therapie met het apparaat zwaarder weegt dan de mogelijke risico’s die Philips benoemt.

Reactie van vereniging van artsen
De Nederlandse longartsenvereniging heeft het volgende advies uitgebracht.

“Wij achten het niet gewenst om op dit moment in algemene zin patiënten te adviseren te stoppen met het gebruik van de genoemde apparaten tot er meer informatie is.”

Lees hier het volledige advies.

De longartsen van het Bravis ziekenhuis onderschrijven dit advies. Het is voor gebruikers op dit moment dus niet nodig dat zij stoppen met CPAP.

Welke oplossing komt er voor deze apparaten? Worden de producten vervangen?

Wereldwijd zijn er miljoenen apparaten op de markt. Er komt, zoals de informatie nu bekend is, een plan om alle apparaten op termijn te repareren of te vervangen. In Nederland werken Philips,  CPAP-leveranciers en artsen/ziekenhuizen aan een actieplan om dit uit te voeren. Zodra dit actieplan is uitgewerkt, worden de gebruikers geïnformeerd over de vervolgstappen.

Kan nu apparatuur omgewisseld worden?
We begrijpen dat het eerste advies en de berichten in de media voor veel onzekerheid heeft gezorgd en dat gebruikers hun apparaat zouden willen omwisselen. De leveranciers zullen alle apparaten in Nederland op termijn repareren of vervangen. Tot het actieplan klaar is, kunnen zij geen apparaten omwisselen. Zij informeren de gebruiker hoe dit proces gaat lopen en wat de planning gaat worden. Gebruikers hoeven hiervoor geen actie te ondernemen, zoals het registreren van uw apparaat op de website van Philips. In Nederland doet de leverancier dit