Unieke ICT-operatie in Bravis ziekenhuis

Op donderdag 15 juni is in het Bravis ziekenhuis een belangrijke upgrade van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) ingevoerd. Hiermee verbreedt het ziekenhuis de basis voor de digitale communicatie met de patiënten en tussen de zorgverleners onderling.

Gelijktijdig is de afdeling Intensive Care overgestapt op een nieuw ICT-systeem. Hierdoor zijn nu bijna alle afdelingen van het ziekenhuis digitaal geïntegreerd. 

HiX

Het Bravis ziekenhuis verwerkt sinds 2013 patiënteninformatie digitaal in HiX 6.0 van ChipSoft. Deze leverancier ontwikkelde recent een nieuwe versie met meer functionaliteiten. Het Bravis ziekenhuis koos voor de upgrade en is hiermee het eerste ziekenhuis in Nederland dat met succes de migratie van HiX 6.0 naar HiX 6.1 heeft doorlopen.

MijnBravis

Enkele jaren geleden maakten elektronische patiëntendossiers de papieren dossiers in het Bravis ziekenhuis overbodig. Digitale dossiervorming levert veel voordelen op. Zo kunnen patiënten sinds de invoering van het EPD ook thuis via het patiëntenportaal MijnBravis  zelf afspraken maken, wijzigen of annuleren, gegevens controleren, laboratoriumuitslagen inzien en brieven van de specialist naar de huisarts bekijken. 

Flexibeler

Het EPD kan met HiX 6.1 flexibeler worden ingericht. Dat biedt onder meer de mogelijkheid om MijnBravis uit te breiden. “Het Bravis ziekenhuis wil hiermee graag verder gaan”, aldus bestuursvoorzitter Hans Ensing. “HiX 6.1 biedt ons hiervoor een solide en vooral ook veilige basis.”
Voor de zorgverleners binnen het ziekenhuis is deze upgrade een belangrijke stap in het verder op elkaar afstemmen van de protocollen en afspraken van beide ziekenhuislocaties.

 

Met een symbolische druk op de knop ging EPD HiX 6.1 op donderdag 15 juni in het Bravis ziekenhuis live. Vlnr: Erwin Jansen (hoofd Informatisering & Automatisering Bravis ziekenhuis), Bastiaan van der Zeijst (projectmanager Beter Healthcare), Hans Ensing (voorzitter Raad van Bestuur Bravis ziekenhuis).