Thuismeten App helpt patiënten voor en na een staaroperatie

Voor specialistische zorg hoef je niet altijd naar het ziekenhuis, maar kun je steeds vaker thuis of dichtbij huis terecht. Monitoring en nacontroles vinden even goed op afstand plaats, bijvoorbeeld door de inzet van de Thuismeten App. Sinds kort is deze applicatie ook beschikbaar voor patiënten die een staaroperatie hebben ondergaan.

De app wordt ingezet rondom een staaroperatie. Middels de Thuismeten App worden patiënten voor de operatie geïnformeerd over ingreep en wat ze na de ingreep kunnen verwachten. Na de staaroperatie vinden controles plaats met behulp van de app. Voorheen werden patiënten op gezette tijden altijd gebeld door de zorgverleners van het ziekenhuis om het herstel uit te vragen. Met de nieuwe werkwijze kan een patiënt zelf doorgeven hoe het gaat en wordt er gebeld wanneer uit de ingestuurde metingen blijkt dat dit nodig is. Als een patiënt vragen heeft, kunnen deze ook via de app gesteld worden en ook geeft de app dagelijks aan hoe vaak het geopereerde oog gedruppeld dient te worden. Oogarts Paul Ernest (foto): “Na de operatie wordt de patiënt dagelijks herinnerd aan de druppels die gebruikt moeten worden. Met het gebruik van de Thuismeten App verwachten wij dat we patiëntvriendelijker en efficiënter kunnen werken, maar ook sneller en adequater te kunnen handelen wanneer de situatie daarom vraagt.”