Thuishemodialyse: zorg aan huis voor nierpatiënten

Wie een nierziekte heeft en hemodialyse krijgt, weet dat dialyse veel tijd en energie kost. De reis naar het Dialysecentrum, de hemodialyse zelf en de reis weer terug naar huis duurt bij elkaar al snel vier tot vijf uur, en dat drie keer per week. Gelukkig is in veel gevallen thuishemodialyse mogelijk.

Bij thuisdialyse vindt de dialyse letterlijk bij de patiënt thuis plaats. ‘Dat is fijn, omdat de patiënt niet hoeft te reizen, maar het heeft ook andere voordelen,’ vertelt Esther de Vos, teamleider van het Bravis Dialysecentrum. ‘Patiënten die thuis dialyseren, doen dat vijf keer per week kort in plaats van drie per week keer lang, zoals bij dialyse in het ziekenhuis. Met de dialyse halen we afvalstoffen en vocht uit het lichaam. Door dit vijf keer per week kort te doen, voelt de patiënt zich beter. En dialyse thuis geeft de meeste patiënten meer rust.’

De dialyseverpleegkundige helpt met voorbereiding voor thuisdialyse
Maaike Noordegraaf is dialyseverpleegkundige en bereidt patiënten voor op thuisdialyse. ‘Er moet best wel wat gebeuren voordat iemand thuis kan dialyseren,’ vertelt Maaike. ‘Ik zoek contact met de leverancier van de dialyseapparatuur en ik kijk samen met de patiënt welke ruimte in huis geschikt is om te dialyseren. Het is vaak fijn om hier een aparte ruimte voor in te richten. Er is altijd wel een aanpassing in de woning nodig. Zo is er krachtstroom nodig bijvoorbeeld. Daarom heb ik ook contact met de aannemer of verhuurder. En ik stem af met de zorgverzekeraar en met de thuiszorg. Zo maak ik alles in orde voor de patiënt om te kunnen starten met thuisdialyse.’

Thuisdialyse met hulp van de thuiszorg
Twee weken voordat de thuisdialyse start, went de patiënt al aan vijf keer in de week korter dialyseren in het Dialysecentrum. En natuurlijk krijgt de patiënt dan training in thuisdialyse. ‘Als een patiënt thuis dialyseert moet er altijd iemand bij zijn. Dat kan een partner zijn die dan ook meegenomen wordt in de training. Maar meestal is dat een verpleegkundige van de thuiszorgorganisatie. Zij zijn vanuit het Dialysecentrum opgeleid en gecertificeerd en staan dus garant voor goede zorg. En natuurlijk blijven wij vanuit het Dialysecentrum altijd bereikbaar voor vragen’, vertelt Maaike.

Dialyseren in een HUB of BravisPunt; tussenstation voor thuishemodialyse
Soms is dichterbij huis dialyseren fijn, maar is thuisdialyse nog niet mogelijk. Omdat de aanpassingen aan de woning nog niet klaar zijn bijvoorbeeld. Of de patiënt twijfelt nog of thuisdialyse echt bij hem past. Dan is dialyseren in een HUB of BravisPunt prettig. ‘In het Margaretha Medisch Centrum in Huijbergen is zo’n HUB. Een HUB is een huiselijke ruimte waar de patiënt kan dialyseren. Voordelen van de HUB? Het is dichterbij huis en de patiënt kan ervaren hoe thuishemodialyse is. Zo is dialyseren in een HUB een tussenstation op weg naar thuisdialyse. In St. Willebrord opent Bravis op 6 april een BravisPunt met een dialyse HUB. Op termijn is het ook daar mogelijk om voorbereid te worden op de thuishemodialyse.

Het is fijn om met de HUB, het Bravispunt en thuisdialyse de zorg thuis te brengen en de patiënt meer regie te laten hebben,’ sluit Esther de Vos af.