Thuisbehandeling coronapatiënten door innovatieve samenwerking in de regio

Dagelijks worden mensen positief getest op Corona. Sommigen daarvan belanden in het ziekenhuis. Maar dit is niet altijd nodig. Het Bravis ziekenhuis, huisartsen en thuiszorgorganisaties werken in de regio Zuidwest-Brabant en het Oosten van Zeeland op innovatieve wijze samen en behandelen coronapatiënten in hun eigen omgeving middels telemonitoring.

Telemonitoring staat voor thuismeten. Patiënten geven meerdere keren per dag metingen door en beantwoorden vragen via de zogenaamde Luscii-app op de smartphone of tablet. De meting gebeurt met een saturatiemeter die het zuurstofgehalte in het bloed meet. Ook wordt er gebruik gemaakt van een thermometer en dient de patiënt vragenlijsten in te vullen. Indien nodig regelen de zorgorganisaties zuurstof aan huis.

Drie stromen
Drie stromen coronapatiënten komen in aanmerking voor telemonitoring. De eerste stroom betreft patiënten die eerder uit het ziekenhuis ontslagen kunnen worden. De tweede zijn mensen met coronaklachten die bij de huisarts komen. In plaats van ziekenhuisopname is thuisverzorging mogelijk. Tot slot zijn er patiënten die zich op de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis melden. Opname is niet altijd nodig als thuismonitoring wordt aangeboden. Uiteraard wordt in alle drie de gevallen kritisch door een arts bekeken of een patiënt voor telemonitoring in aanmerking komt. Verslechtert de gezondheid, dan vindt er alsnog een ziekenhuisopname plaats.

“Door patiënten met behulp van telemonitoring thuis te behandelen, kunnen zij in hun eigen omgeving herstellen én houden we in de het ziekenhuis een bedden vrij voor patiënten met corona die (nog) niet naar huis kunnen.”
Bart Oppedijk, longarts in het Bravis ziekenhuis

Juiste zorg, plek en moment
De patiënt krijgt thuis, in het comfort van de eigen omgeving, een intake van de thuiszorg over de telemonitoring. Hierbij wordt (nogmaals) uitgelegd hoe het allemaal werkt. De metingen die een patiënt doorgeeft via de app worden door de wijkverpleegkundigen door TWB thuiszorg gemonitord. Zij zorgen (waar nodig in overleg met de huisarts) voor de juiste opvolging. Ook patiënten aangesloten bij andere thuiszorgorganisaties in de regio kunnen dezelfde zorg ontvangen. Evelyn Naalden, verpleegkundig specialist bij TWB, vertelt: “Wij hebben een team van verpleegkundigen die de metingen beoordeelt en waar nodig afstemt met de huisarts en andere thuiszorgorganisaties. Hierdoor kunnen wij de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment leveren.”

Huisarts Wim Oomen vult aan: “Het herstel thuis middels telemonitoring gebeurt altijd in samenspraak met de huisarts. Dit borgt dat de patiënt op een veilige manier thuis kan herstellen.”

Positief
De eerste ervaringen met telemonitoring bij coronapatiënten zijn positief: "Het is fijn dat er iemand achter de schermen meekijkt. Daardoor heb ik het gevoel er niet alleen voor te staan. Ook kan ik vragen stellen en krijg ik er vrijwel direct antwoord op via de app¨, aldus een patiënt die met behulp van telemonitoring thuis heeft kunnen herstellen van COVID-19.

Vervolg
Telemonitoring van coronapatiënten vindt sinds 15 maart jl. plaats in de regio Zuidwest-Brabant. In de komende periode zal het aantal patiënten dat thuis behandeld wordt naar verwachting verder toenemen. “We zien dat als gevolg van de vaccinaties de gemiddelde leeftijd van de coronapatiënten die op de afdeling liggen, afneemt. Steeds meer van de opgenomen patiënten kunnen eerder naar huis met telemonitoring¨, aldus Ouke Hoedemaker, manager van de longafdeling bij Bravis.

Uniek
De manier waarop in deze regio samengewerkt wordt tussen huisartsen, thuiszorgorganisaties en het ziekenhuis ten behoeve van mensen met corona is uniek in Nederland. Iets waar we als regio trots op mogen zijn.