Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis opgelucht: verduisterd geld is terugbetaald

De Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis heeft het verduisterde geldbedrag terugontvangen. De stichting had onlangs bij de politie aangifte gedaan van verduistering omdat de ex-penningmeester zich een bedrag van € 84.050,00 onrechtmatig had toegeëigend. De verduistering vond plaats tussen juni 2021 en juni 2023.

Behalve de aangifte was de stichting ook een civiele procedure gestart. Nu het verduisterde bedrag is teruggestort, is deze van de baan. Dit staat overigens los van de aangifte.

Albert-Jan Mante: “Het bestuur van de stichting Vrienden is opgelucht dat het geld is terugbetaald, maar wij als ziekenhuis natuurlijk ook. De stichting Vrienden kan zich nu richten op herstel van vertrouwen en op mooie projecten en initiatieven die eraan bijdragen dat het verblijf van de patiënten in het Bravis ziekenhuis zo aangenaam mogelijk verloopt.”

Zie ook het nieuwsbericht op de website van Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis.