Samenwerking tussen Bravis en Diagnostiek Brabant op 1 februari gestart

Samenwerking tussen Bravis en Diagnostiek Brabant op 1 februari gestart

Op donderdag 13 december 2018 hebben het Bravis ziekenhuis en Diagnostiek Brabant (DB) een samenwerkingsovereenkomst getekend. Op 1 februari 2019 is de samenwerking van start gegaan. 

Bravis levert eerstelijnsdiagnostiek aan huisartsen en wil haar kwaliteit van dienstverlening verbeteren en heeft in DB een partner gevonden om dit te bereiken.

Dezelfde visie
Het Bravis ziekenhuis heeft in DB een partner gevonden die werkt volgens dezelfde visie. Hierin staat een aantal zaken centraal.

  • Het bieden van kwaliteit door hoogwaardige, betrouwbare diagnostiek in de buurt waardoor de lokale zorgketen wordt versterkt (regionaal).
  • Het verbinden van de eerstelijnsdiagnostiek van huisartsen (en andere verwijzers) met de specialistische kennis van Bravis.
  • Het ontzorgen van patiënten door hen snel te voorzien van uitslagen en het ontzorgen van huisartsen door hen te faciliteren.

Geen verandering voor patiënten
Op 1 februari 2019 is de samenwerking van start gegaan. Het Bravis ziekenhuis heeft een deel van haar locaties voor bloedafname per 1 februari overgedragen aan Diagnostiek Brabant. Deze prikposten veranderen daarmee van naam, maar verder verandert er voor patiënten niets. De prikpoli’s op de Bravis locaties Roosendaal en Bergen op Zoom en die in Etten-Leur, Oudenbosch en Steenbergen blijven bemand door het ziekenhuis. 

Vertrouwd
De overgang van de prikposten van Bravis naar Diagnostiek Brabant heeft geen gevolgen voor patiënten. Zij kunnen nog steeds terecht bij de vertrouwde prikpost in hun buurt, waar zij geholpen worden door voor hen bekende gezichten. Ook gaat het bloed en eventueel ander lichaamsmateriaal nog steeds voor onderzoek naar het Bravis ziekenhuis.

Lees hier het intervieuw met Jeanne van der Wolf over de nieuwe naam.