Roland van Wandelen genomineerd voor Changemaker Impact Award 2022

Het jaar begint goed voor Roland van Wandelen. Onze anesthesioloog is genomineerd voor de Changemaker Impact Award 2022 in de categorie Zorg & Welzijn. Roland is genomineerd voor zijn initiatief om de narcosegassen in de operatiekamers op te vangen in plaats van uit te stoten. Stemmen kan via deze link 

De verkiezing is georganiseerd door Change Inc, een platform om de duurzame transitie te versnellen. In verschillende categorieën zijn zogenoemde changemakers aangewezen. Een changemaker heeft een visie, neemt risico's en stimuleert een innovatieve cultuur, toont leiderschap en staat open voor tegengeluid en maakt impact en boekt resultaat op meerdere duurzaamheidsterreinen. 

Recyclen
Roland is de drijvende kracht achter het recyclen van narcosegassen. Sinds september 2021 worden op de OK's in Roosendaal de gassen die vrijkomen tijdens een narcose niet langer uitgestoten, maar opgevangen, gefilterd, schoongemaakt en opnieuw als grondstof gebruikt voor nieuwe narcosegassen. Deze maand wordt de opvang van de narcosegassen uitgebreid naar de operatiekamers in Bergen op Zoom. 

Toevoeging april 2023
Op de operatiekamer vangen we de narcosegassen die de patiënt, aangesloten via een beademingsbuisje aan de narcose-apparatuur, uitademt nagenoeg volledig op door het filtersysteem. Dit geldt voor de narcosegassen die voorheen op de operatiekamer werden uitgestoten. Een deel van de narcosegassen die de patiënt tijdens de narcose opneemt in zijn lichaam wordt na de operatie,in de verkoever of op de afdeling uitgeademd. Dit deel wordt niet opgevangen.
Uit ons nieuwe onderzoek blijkt dat dit relatief een aanzienlijk deel is. Dankzij de nieuwe narcose-apparatuur en minder gebruik van de hoeveelheid nieuwe gassen, is de totale broekasuitstoot met narcosegassen flink lager geworden. Door deze innovatie is het deel dat na de operatie door de patiënt nog wordt uitgeademd in verhouding groter. De combinatie van verminderd gebruik van sevofluraan, het stoppen met desfluraan en lachgas en het stimuleren van andere anesthesietechnieken, maakt de impact van de anesthesie op het milieu een stuk minder.