Revalideren met hulp van iPad van Vriendenstichting

De afdeling Revalidatie / acute Neurologie locatie Bergen op Zoom ontving uit handen van Stichting Vrienden van Bravis drie iPads voor het project ‘Revalideren met de iPad’. Gerina Hitzert, logopediste, nam de iPads namens het team in ontvangst. “We zijn hier echt heel blij mee. De patiënt krijgt zo meer revalidatie, wat ten goede komt aan zijn herstelproces”.

Betere uitkomsten
Bij een intensieve behandeling zal een CVA patiënt sneller verbeteren in de Algemene Dagelijkse Levensbehoeften (ADL), zoals lopen, aankleden, wassen, koken en doen van huishoudelijke activiteiten. Gerina: "Door de gift van de Vriendenstichting kunnen we vanaf september dagelijks een iPad groep laten starten voor CVA-patiënten. Onder toezicht van een therapeut en een verpleegkundige kunnen zij 30 minuten oefenen met op maat gekozen oefeningen op de iPad. Zo trainen de CVA-patiënten meer, wat resulteert in betere uitkomsten binnen de ADL zelfstandigheid en -vaardigheden. Bovendien wordt groepsdynamiek gevormd door het werken in een groep."