Corona: Poliklinische zorg start weer voorzichtig op

Vanf maandag 20 april is de poliklinische zorg waar mogelijk weer voorzichtig opgestart. Het Bravis ziekenhuis heeft alle voorbereidingen getroffen om dat veilig en verantwoord te kunnen doen.

De ziekenhuizen staan voor het dilemma en de afweging tussen enerzijds het handhaven van alle geldende regels zoals de anderhalve meter afstand en zo min mogelijk mensen over de vloer hebben en anderzijds de noodzaak om urgente zorg te bieden aan patiënten voor wie uitstel niet meer kan.

De afgelopen weken is veel tijd en energie gestoken om de spreekuren op de poliklinieken waar mogelijk doorgang te laten vinden. Veel afspraken vinden telefonisch of via beeldbellen plaats, maar soms ook nog fysiek. Gezien de doorlooptijd en de oplopende wachtlijsten is besloten vanaf 20 april voorzichtig en fasegewijs een start te maken met het opstarten van de poliklinieken en onderzoeksafdelingen.

Het Bravis ziekenhuis trekt hierin gezamenlijk op met de andere ziekenhuizen in ROAZ-regio Brabant (Regionaal Overleg Acute Zorgketen).

Voor wie?

Patiënten voor wie een bezoek aan de polikliniek noodzakelijk is als gevolg van het uitstellen van zorg, worden actief benaderd. De selectie vindt voorlopig plaats op basis van medische urgentie, die wordt bepaald door de hoofdbehandelaar.

Radiologie

De afdeling Radiologie zet vanaf zaterdag 18 april op zaterdagen extra programma’s voor CT- en MRI-onderzoek in om zo patiënten te spreiden en een deel van de wachtlijst te kunnen inlopen.

Veilig en verantwoord

Door alle voorzorgsmaatregelen die we getroffen hebben, is de omgeving in het ziekenhuis veilig:

  • alle medewerkers zijn goed geïnstrueerd en volgen de richtlijnen van handhygiëne en anderhalve meter afstand zeer zorgvuldig
  • overal staan dispensers met handalcohol
  • onze wachtruimtes zijn zo ingericht dat er altijd anderhalve meter afstand tussen de patiënten zit
  • bij de planning van de afspraken wordt rekening gehouden met de beschikbare ruimte in de wachtkamers
  • de afspraken worden zoveel als mogelijk is verspreid en het aantal patiënten dat tegelijk aanwezig is, blijft beperkt
  • de poliklinieken en onderzoek- en behandelafdelingen liggen op afstand en zijn strikt gescheiden van de verpleegafdelingen waar patiënten zijn opgenomen
  • ook bij de balies zijn de nodige maatregelen getroffen zodat we u op een veilige manier kunnen ontvangen.

N.B. Bij de planning houden we goed rekening met de ruimte en de 1,5 meter afstand regel. Wilt u zich daarom niet eerder dan vijf minuten voor uw afspraak melden bij het ziekenhuis?

Dankzij al deze maatregelen én doordat wij ons met elkaar goed aan alle regels houden, kunnen we u veilige en verantwoorde zorg bieden en kunnen wij in een veilige omgeving ons werk blijven doen.

Heeft u klachten?

Heeft u verkoudheidsklachten (hoesten of benauwdheid) al dan niet met koorts? Neemt u dan een dag voor uw afspraak telefonisch contact met ons op. Wij bekijken dan samen met u of uw afspraak door kan gaan of dat we uw afspraak verzetten.

Begeleiding

Wij verzoeken u alleen naar het ziekenhuis te komen. Tijdens uw afspraak kunt u iemand via de telefoon mee laten luisteren. Heeft u begeleiding nodig, dan mag er één persoon meekomen.

Bent u voor vervoer naar het ziekenhuis afhankelijk van een bestuurder, dan mag deze begeleider u wel brengen, maar niet in de wachtkamer plaatsnemen. Wij verzoeken de begeleider buiten of in de auto te wachten.
Is die persoon verkouden (hoesten of benauwdheidsklachten), wilt u dan iemand anders vragen u naar het ziekenhuis te begeleiden?

Heeft u geen vervoer?

Heeft u geen vervoer om zelf of met een begeleider naar het ziekenhuis te komen of durft u niet met het openbaar vervoer te komen, dan is taxibedrijf De Groen uit Roosendaal een goed en veilig alternatief. Het taxibedrijf werkt zorgvuldig en volgens de strikte richtlijnen van het RIVM om de veiligheid van patiënten en chauffeurs te kunnen blijven garanderen. U kunt bellen naar 0165 - 56 34 34 en vragen naar de verschillende vervoersmogelijkheden.

Meer info over corona