Pilot met Smart Glasses

Het Brave Innovatieteam start een onderzoek naar het gebruik van de Smart Glasses (slimme bril) op de afdelingen met coronapatiënten en de Intensive Care. Binnenkort volgt daar meer informatie over. 

De Smart Glasses, ook wel 'slimme bril' en 'meekijkbril' genoemd, wordt nu al gebruikt door thuiszorgorganisatie tanteLouise en de wondconsulenten van Bravis. De wijkverpleegkundige draagt de bril, waarop een cameraatje is gemonteerd. Via smartphone of tablet kan de wondconsulent meekijken en de wond bespreken. Gekeken wordt of de Smart Glasses ook op andere maniere gebruikt kan worden.