Ook tweede info-avond over Bravis Bulkenaar goed bezocht

De tweede informatie-avond op 21 mei over het nieuwe Bravis ziekenhuis op locatie Bulkenaar was opnieuw goed bezocht. De circa 200 aanwezigen kregen van bestuursleden Bianka Mennema en Hans Ensing een uitgebreide toelichting rondom het besluit van Bravis om naar één locatie te gaan.

Bovendien werd er ingegaan op nieuwe ontwikkelingen in de zorg en de visie ‘Ons ziekenhuis van morgen’, waarbij alles draait om de juiste zorg, op de juiste plek door de juiste persoon.

Inspraak

‘Is 2025 voor de opening van het nieuwe Bravis niet veel te optimistisch gedacht’, was een van de vele vragen die gesteld werden. Ensing gaf toe dat zowel Bravis als de gemeente Roosendaal hard aan de slag moeten voordat in 2023 de eerste schop de grond in kan gaan. ‘Maar door gefaseerd te bouwen hopen we de plannen waar te maken’ zegt Ensing. Met de grondverwerving, de aanpassing van de infrastructuur en het ontwerpen van het eigenlijke gebouw moet nog gestart worden. De gemeente Roosendaal heeft inmiddels toegezegd na de zomer een inspraakavond te zullen organiseren voor alle belanghebbenden.

Meedenken

Er is steeds meer vraag naar zorg, maar er komen steeds minder mensen die zorg kunnen verlenen. Dat vraagt om aanpassingen in de manier waarop zorg verleend wordt en heeft ook invloed op het ontwerp van het ziekenhuis. Mennema legde uit dat er al heel wat mogelijk is door geavanceerde robot- en sensortechnieken en webcamconsulten. En wat is de wens van de patiënt? Mennema nodigde de aanwezigen uit om mee te denken en invulling te geven aan de visie ‘Ons ziekenhuis van morgen’. Iedereen die zich aangemeld heeft ontvangt binnenkort een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst.