Nieuwe tussendoortjes tijdens Week tegen Ondervoeding

Vandaag start de Week tegen Ondervoeding. Deze campagne vraagt aandacht voor het belang van regelmatige en passende voeding voor mensen die ziek zijn. Om hier een steentje aan bij te dragen, trakteert Bravis deze week zijn patiënten elke dag op een nieuw tussendoortje. Als de snacks bij patiënten in de smaak vallen, krijgen ze wellicht voortaan een plek in ons assortiment.

Net als voor andere ziekenhuizen is ook voor Bravis het thema ondervoeding een belangrijk aandachtspunt. Door ziekte en verminderde eetlust kunnen patiënten onbedoeld afvallen en lopen zij een risico op ondervoeding. Om de risico’s op ondervoeding te verkleinen, verrichten onze diëtisten en voedingsassistenten samen met de keuken heel wat inspanningen. Passende en tijdige voeding is belangrijk voor een goede weerstand en het herstel van onze patiënten.

Voldoende voedingsstoffen
“Ongeveer één op de vijf patiënten in het ziekenhuis is ondervoed”, kadert diëtist Charissa Boshouwers het probleem. “Als mensen misselijk zijn en weinig eetlust hebben, is het moeilijk om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. Om hier een handje bij te helpen, bieden we buiten de reguliere eetmomenten dagelijks drie extra tussendoortjes aan. Deze bevatten de benodigde voedingsstoffen om aan te sterken.”

Maatwerk en monitoring
“De voedingsassistenten houden nauwgezet individuele eetverslagen van patiënten bij en onze diëtisten analyseren deze”, vervolgt Charissa. “Hierna bekijken we met de patiënt en voedingsassistent welke producten passend zijn om voldoende energie en eiwitten binnen te krijgen voor een optimaal herstel. Met maatwerk en goede monitoring proberen we ondervoeding tegen te gaan.”

De Week tegen Ondervoeding is een jaarlijks initiatief van het Kenniscentrum Ondervoeding. Dit centrum geeft aan ouderen, mantelzorgers en professionals informatie op maat over ondervoeding. Op onze website vindt u de folder ‘Ondervoeding bij ziekte’.