Nazorgpoli ondersteunt patiënten na opname Intensive Care

Een opname op de Intensive Care (IC) is een ingrijpende gebeurtenis. Veel patiënten hebben moeite om deze ervaring te verwerken. Speciaal voor hen is er de IC nazorgpoli. Hier worden patiënten door nazorgverpleegkundigen begeleid in het verwerkingsproces.

Gevolgen van IC-opname
Patiënten die in kritieke toestand op de IC zijn behandeld, kunnen het Post Intensive Care Syndroom (PICS) ontwikkelen. Patiënten met PICS herstellen moeizaam en krijgen lichamelijke klachten en psychische problemen, zoals angststoornissen of depressies. Om patiënten in dit proces te begeleiden, is in het Bravis ziekenhuis de IC nazorgpoli opgericht. Patiënten die drie dagen of langer op de IC zijn beademd of gedialyseerd, krijgen nazorg aangeboden.

De Bravis nazorgverpleegkundigen
In ons ziekenhuis werken meerdere IC nazorgverpleegkundigen. Naast hun reguliere werkzaamheden op de IC, houden zij wekelijks spreekuur op de nazorgpoli. Jessica Huybregts is een van deze nazorgverpleegkundigen: “Patiënten willen weer zichzelf worden na een zware periode op de IC. Maar soms kan dat niet. Op de IC nazorgpoli ondersteunen we patiënten in dit verwerkingsproces.”

Werkwijze
Zes tot acht weken na ontslag uit het ziekenhuis krijgen patiënten een uitnodiging voor een bezoek aan de nazorgpoli in Roosendaal of Bergen. Jessica: “Tijdens het bezoek bespreken we waar de patiënt tegenaan loopt. Ook praten we met de familie, omdat PICS vaak het hele gezin raakt. Afhankelijk van de aard van de klachten schakelen we andere specialismen in. Bijvoorbeeld een fysiotherapeut  of maatschappelijk werker.” Als de patiënt behoefte heeft om de IC opnieuw te bezoeken, kan dat ook. Jessica: “Patiënten hebben hun opname vaak niet volledig bewust meegemaakt. Een bezoek aan de IC kan helpen om ervaringen een plek te geven.” Nadat de patiënt is doorverwezen, blijft de nazorgpoli contact houden. Ongeveer een jaar na de opnamedatum wordt de nazorg afgesloten.

Huisarts
Ook huisartsen kunnen patiënten doorverwijzen naar de IC nazorgpoli. Jessica: “Sommige patiënten krijgen pas jaren na hun IC-opname klachten. Zij komen in eerste instantie bij de huisarts terecht. Er wordt dan vaak niet direct aan PICS gedacht. Wij werken samen met huisartsen om meer bekendheid voor PICS te genereren, zodat ook deze patiënten alsnog met het nazorg traject kunnen starten.”

Bereikbaarheid
De nazorgpoli houdt 1 keer per week op dinsdag spreekuur. Je bereikt hen op ic.nazorg@bravis.nl en via 088 70 67 469 (Bergen op Zoom) of 088 70 68 604 (Roosendaal).