Monitoringscentrum maakt thuismeten nog aantrekkelijker

Steeds meer patiënten van het Bravis ziekenhuis meten zelf thuis hun gezondheidswaarden en geven deze met een app op hun telefoon of tablet door aan hun zorgverlener. Hierdoor zijn zij beter op de hoogte van hun eigen gezondheid. Maar vooral leidt het thuismeten tot het eerder ontdekken en ingrijpen bij een verslechtering en kan er een betere behandeling op maat worden ingezet. Inmiddels meten meer dan 600 Bravis-patiënten regelmatig zelf hun waarden thuis. Sinds 1 maart komen deze meetresultaten binnen bij het nieuwe monitoringscentrum van het Bravis ziekenhuis. Vier verpleegkundigen houden de meldingen in de gaten en ondernemen zo nodig actie.

Tot nu toe kwamen alle meldingen van afwijkende metingen direct bij de zorgverleners van de afdelingen binnen. “Het opvolgen van de meldingen van onze COPD-patiënten kostte een gespecialiseerd verpleegkundige een uur werk per dag. Uit ervaring bij andere ziekenhuizen blijkt dat 80 procent van de meldingen kan worden afgehandeld door verpleegkundigen met minder specifieke kennis”, vertelt Oude Hoedemaker, zorgmanager longgeneeskunde en projectleider van het monitoringscentrum. Het centrum ontlast niet alleen de afdeling, maar zorgt ook voor meer continuïteit en veiligheid doordat elke werkdag twee à drie medewerkers zich volledig bezig kunnen houden met het beoordelen van de meldingen. Het monitoringscentrum is een pilot en wordt na een jaar geëvalueerd.

Verpleegkundigen
De eerste verpleegkundigen van het monitoringscentrum zijn Harriëtte Lambregts, Lianne Jongeneelen, Sharinda Tak en Maartje Verwijs. Zij zijn gestart met het monitoren van patiënten met COPD, hartfalen en hoge bloeddruk. Binnenkort volgen patiënten met zwangerschapsdiabetes. “We houden alle meldingen in de gaten, maar hebben wel ieder ons eigen aandachtsgebied”, meldt Harriëtte. “Als we zien dat er iets aan de hand is, dan overleggen we met de gespecialiseerd verpleegkundige. Die kijkt of de medicijnen aangepast moeten worden of overlegt met een medisch specialist. Wij zijn er niet voor spoedgevallen. De patiënten weten dat zij in dat geval de huisarts of het alarmnummer moeten bellen.”

Aan het opbouwen
Naast het afvangen en doorzetten van meldingen, belt het monitoringscentrum ook patiënten na die hun metingen niet hebben ingestuurd. Daarnaast geven zij uitleg aan de patiënten over het gebruik van de thuismeten-app en bieden zij ondersteuning aan. “Het is heel leuk om te doen”, zegt Harriëtte. “Vooral omdat je iets aan het opbouwen bent waar je zelf in gelooft. We verwachten dat steeds meer afdelingen ontdekken dat thuismeten een nuttig instrument is voor hun patiënten. Dankzij het monitoringscentrum levert het bovendien tijdswinst op en is de continuïteit en veiligheid gewaarborgd.”

Op de foto (v.l.n.r.): Sharinda Tak (zittend), Lianne Jongeneelen (staand), Maartje Verwijs (staand) en Harriëtte Lambregts (zittend).