Mag uw huisarts uw behandeling volgen?

Huisarts beter op de hoogte dankzij Zorgverlenersportaal

U kunt steeds meer zelf regelen in uw digitale patiëntendossier MijnBravis. Zo kunt u nu zelf aangeven of uw huisarts uw medisch dossier mag inzien.

Vanaf dinsdag 4 februari kunnen huisartsen via het Zorgverlenersportaal (delen van) het medisch dossier van hun patiënten inzien. Het betreft dan patiënten die onder behandeling zijn in het Bravis ziekenhuis. Er is alleen volledige inzage als de patiënt hiervoor toestemming geeft. In MijnBravis zet de patiënt een vinkje in het voor deze toestemming bedoelde vakje.

Het Zorgverlenersportaal van het Bravis ziekenhuis is een website voor 1e lijn behandelaars, zoals huisartsen en verpleeghuisartsen. Het biedt zowel de patiënt als huisarts voordelen. Zo worden dubbele onderzoeken, zoals een bloedonderzoek, zo veel mogelijk voorkomen. Een huisarts kan namelijk precies inzien welke onderzoeken er in het Bravis ziekenhuis zijn aangevraagd of uitgevoerd. Ook kan de huisarts de uitslagen van deze onderzoeken zonder vertraging inzien.

Toestemming
Een patiënt bepaalt zelf of hij  toestemming geeft voor het volledig delen van zijn dossier. Zonder toestemming van de patiënt kan de huisarts slechts een klein deel van het dossier inzien, namelijk de brieven van de medisch specialist aan de huisarts, de ontslagbrief en de uitslagen. Met toestemming kan de huisarts straks het volledige dossier van de patiënt inzien.

Zelf de  toestemming regelen via het patiëntenportaal MijnBravis vindt u onder ‘gegevens’ – ‘toestemmingen’.