Leden Bravis panel praten mee met ontwikkeling nieuwe Bravis website

Het Bravis ziekenhuis is gestart om de website www.bravisziekenhuis.nl te vernieuwen. Omdat het vooral de patiënten zijn die de website gebruiken, hebben we in november alle 360 leden van het Bravis panel via een enquête gevraagd naar hun ervaringen. Vervolgens hebben we 12 leden uitgenodigd om hier in december verder op door te praten. Deze vorm van patiëntparticipatie gaf ons interessante inzichten, die we kunnen gebruiken om de nieuwe website te ontwerpen en in te richten.

Resultaten uit de enquête
Maar liefst 121 enquêtes zijn er ingevuld. “Uit de enquête onder de Bravis panelleden en de bijeenkomst in december kregen we terug dat de huidige website over het algemeen goed wordt beoordeeld”, vertelt Annemiek van Bers, afdeling Marketing en Communicatie en betrokken bij de bouw van de nieuwe website. “De panelleden kunnen de meeste informatie goed vinden. Wel vinden ze dat er dubbele items staan op de homepage, waardoor deze wat druk en rommelig oogt.”

In gesprek met 12 Bravis panelleden
“De websitebouwer had twee concepten gemaakt voor een nieuwe homepage. Een met blokken met icoontjes, zodat je snel bij de meestgezochte informatie kwam. Bij het andere concept staat de zoekfunctie centraal. We hebben deze twee ontwerpen voorgelegd aan de 12 panelleden. Over beide concepten mochten zij hun mening geven; wat vinden ze goed, wat missen ze en wat moet er minimaal op staan. Vervolgens gingen we dieper in op bepaalde onderdelen. De leden gaven aan dat zij een rustige en vriendelijke uitstraling en afbeeldingen belangrijk vinden. Daarnaast zijn de onderdelen ‘MijnBravis’, ‘Afspraken’, ‘Bezoektijden’ en doorverwijzingen naar de andere apps zoals BeterDichtbij of Zorgwijzer app belangrijk. Ze willen vooral geen dubbele informatie en/of linkjes, bewegend beeld in de banner of té zieke/blije/ongelukkige mensen op de foto.” De deelnemers gaven na afloop aan het erg leuk te vinden om mee te denken. Zij gaan op korte termijn ook online enkele testen uitvoeren.

De planning
De projectgroep ‘nieuwe Bravis website’ bestaat uit verschillende collega’s binnen het Bravis ziekenhuis en de websitebouwer. De planning is dat de nieuwe website in september 2023 live is. Tot die tijd werken we in korte sprints (sessies) verschillende onderdelen van de website uit. We laten we steeds diverse collega’s en/of doelgroepen meekijken.