Inwoners denken mee over ontwikkeling de Bulkenaar

In een persbericht geeft de gemeente Roosendaal een update over het participatietraject voor de ontwikkeling van het gebied de Bulkenaar. De afgelopen weken hebben ruim 400 inwoners een reactie gegeven en meegedaan in dit participatietraject dat door de gemeente in samenwerking met Bravis is uitgezet.

Deze reacties zijn verzameld en worden woensdagavond 13 november gepresenteerd in de Bergspil in Tolberg.

Lees onderstaand de integrale tekst van het persbericht van de gemeente Roosendaal.

Inwoners denken mee over ontwikkeling gebied de Bulkenaar

De gemeente Roosendaal en het Bravis ziekenhuis zijn blij met de reacties van inwoners op de ontwikkeling van het gebied de Bulkenaar. Ruim 400 inwoners hebben afgelopen maand via verschillende kanalen en momenten een reactie gegeven op het gebied waar in 2025 het nieuwe Bravis ziekenhuis komt. De reacties zijn verzameld en worden op woensdagavond 13 november gepresenteerd in de Bergspil in Tolberg.
Iedereen is welkom om de reacties te bekijken tussen 19.00 en 21.30 uur. Belangstellenden voor de avond kunnen zich aanmelden via ziekenhuis@roosendaal.nl. Er zijn medewerkers van de gemeente en het onderzoeksbureau aanwezig die vertellen wat de reacties hebben opgeleverd. Op grote posters zijn de vele reacties in categorieën verdeeld. Op deze manier is snel en eenvoudig te lezen hoe er is gereageerd. De posters worden na de inloopbijeenkomst op de website www.roosendaal.nl/bulkenaar geplaatst. En ze worden opgehangen in het winkelcentrum van Tolberg. Het is voor iedereen mogelijk op de posters te reageren. Dit kan via e-mailadres ziekenhuis@roosendaal.nl tot 27 november 2019.

Verzamelen van reacties

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, ideeën, wensen, zorgen en behoeftes voor het gebied de Bulkenaar in Roosendaal vroeg de gemeente bewoners in de wijk Tolberg en daarbuiten om mee te denken. Dit traject startte op 27 september met een digitale enquête waar inwoners op diverse vragen over de ontwikkeling van de Bulkenaar, de ontsluiting van Tolberg, etc. hun mening konden geven. Op 28 september ging de gemeente in het winkelcentrum van Tolberg met inwoners in gesprek over de ontwikkeling van de Bulkenaar. Verder is er een enquêteteam bij direct omwonenden persoonlijk langsgegaan.

Plan

De reacties zijn belangrijk voor het plan dat de gemeente, in samenwerking met Bravis, maakt voor het gebied de Bulkenaar. In dit plan, een visie voor het gebied, houdt de gemeente zoveel mogelijk rekening met alle ideeën, wensen en behoeftes die zijn gegeven. Het zijn, naast wet- en regelgeving, gebiedsanalyses en -onderzoeken en afstemming met Provincie Noord-Brabant, de bouwstenen voor de visie op het nieuwe gebied. Het plan is ook de basis voor het op te stellen bestemmingsplan. De huidige planning is dat het opstellen van het bestemmingsplan start in januari 2020 en uiterlijk maart 2021 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Aanmelden voor inloopavond

Inwoners die langs willen komen op de inloopavond op 13 november, kunnen zich het beste aanmelden. Dat kan via ziekenhuis@roosendaal.nl

Meer informatie

Inwoners die op de hoogte willen blijven van de gebiedsontwikkeling de Bulkenaar, kunnen zich aanmelden om digitaal informatie te ontvangen. Dat kan via ziekenhuis@roosendaal.nl. Op de website www.roosendaal.nl/bulkenaar is steeds de meest actuele informatie te vinden over de ontwikkelingen van het gebied de Bulkenaar.