Internationale accreditatie voor KCHLT

Het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium en de Trombosedienst (KCHLT) mag zich een ISO15189-gecertificeerde organisatie noemen. Daarnaast zijn de 'point of care'-diensten van het KCHLT bekroond met een vergelijkbaar ISO22870-certificaat.

Point of care-diensten betreft laboratoriumdiagnostiek buiten het laboratorium, zoals de glucosemeting bij de patiënt aan bed. Het accreditaat (met nummer M058) is uitgereikt door de landelijke Raad van Accreditatie (RvA). 

Aantoonbaar 

Meer dan 2 jaar is hard gewerkt om de organisatie te laten functioneren zoals beschreven in deze internationale norm. Het is een onmisbare stap waarmee het KCHLT aan de buitenwereld kan laten zien dat kwaliteit aantoonbaar is geborgd in het totale werkproces. 
Medewerkers zijn aantoonbaar deskundig, de organisatie handelt in alle transparantie en onafhankelijkheid alsmede een verbetercultuur zijn aantoonbaar aanwezig. Het KCHLT is voor vier jaar gecertificeerd, maar wordt jaarlijks getoetst op 'handhaving' van de norm. 

Trefwoorden