Inhaalzorg van start

De coronacrisis ligt grotendeels achter ons. Gelukkig maar, want nu hebben we weer ruimte om patiënten te helpen waarvoor de operatie is uitgesteld. Het gaat om ca. 2500 operaties die in het afgelopen jaar op de wachtlijst zijn gezet. Nu de OK-capaciteit weer op volle sterkte draait geven we weer voorrang aan patiënten die al lang op de wachtlijst staan. Daarnaast plannen we na de zomer extra OK-sessies in zodat we deze uitgestelde zorg zoveel mogelijk dit jaar kunnen oppakken.

Een aantal factoren bepalen de snelheid waarmee we dit kunnen doen. We weten namelijk niet hoeveel patiënten thuiszitten met klachten waarvoor ze nog niet bij de dokter zijn geweest. We weten dat ze er zijn, maar niet hoe groot deze groep is en welke zorg ze nodig hebben. Een andere reden is corona. Krijgen we na de zomer nog een opleving? En in welke mate werkt dat remmend op het dagelijks reilen en zeilen van Bravis?

Anton Valk, zorggroepmanager: “We willen patiënten zo snel mogelijk de zorg bieden die ze nodig hebben, zeker nu een groot aantal van hen noodgedwongen op de wachtlijst is gezet. Nu de coronacrisis voorbij lijkt willen we zo snel mogelijk terug naar de normale cadans. Daarom richten we het ok-programma zo slim mogelijk om zo snel mogelijk met de inhaalzorg te kunnen starten.” In het afgelopen jaar zijn er vanwege de coronazorg veel interne personeelsverschuivingen geweest. Nu die noodzaak wegvalt gaat het personeel weer terug naar de originele bezetting. De operatiekamers hebben daardoor weer voldoende personeel om de uitgestelde en de verlate zorg op te pakken.