“Het is onze rol om iedereen samen te brengen”

Verpleegkundig specialisten Esther Smits en Natalie Nijssen aan het woord

Als verpleegkundig specialisten zijn Esther Smits en Natalie Nijssen betrokken bij het hele ziekteproces op de afdeling Kind & Jeugd. “Waar je iedere dag wel een andere kinderarts kunt zien, zijn wij de continue factor op de afdeling. We zijn er eigenlijk altijd en die continuïteit is voor ouders, kinderen, artsen en andere disciplines fijn”, vertelt Natalie. “We zijn van begin tot eind betrokken, waardoor we het hele proces meemaken en iedereen bij ons terecht kan met vragen”, vult Esther aan. “Het is onze rol om de patiënt, ouders, verpleegkundigen, artsen en andere disciplines samen te brengen”, vult Natalie aan

Natalie was in 2018 de eerste verpleegkundig specialist van de afdeling Kind & Jeugd. Sinds juli 2022 heeft ze versterking van Esther en is het team kindergeneeskunde compleet. “Het idee is dat wij 80% van de patiënten van begin tot eind diagnosticeren en behandelen”, legt Esther uit. “Als verpleegkundig specialist mag je patiënten zelfstandig zien, diagnoses stellen, behandelingen uitvoeren en medicatie voorschrijven. In principe kunnen wij alle laag,- en middelcomplexe zorg zelfstandig uitvoeren.”

Werken met een verpleegkundige blik
Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die een aanvullende masteropleiding gevolgd heeft. “De manier waarop wij naar patiënten kijken is denk ik onze kracht”, vertelt Natalie. “Wij kijken nog steeds met een verpleegkundige blik. Dat houdt in dat we breder kijken. Een arts kijkt vooral naar het medische vlak. Wij kijken ook naar het gezin en de sociale en maatschappelijke aspecten. We leren de patiënt echt kennen. Daar krijgen we als verpleegkundig specialist ook de tijd voor.”

Meer tijd en patiënten beter (leren) kennen
Het kan voorkomen dat je op de kinderafdeling iedere dag een andere kinderarts ziet. Dit komt omdat zij naast hun werk op de kliniek bijvoorbeeld ook op de Spoedeisende Hulp te vinden zijn en spreekuren draaien. “Als verpleegkundig specialist zijn wij veel meer op de afdeling te vinden. Wij zijn het hele proces betrokken. Die continue factor is voor zowel patiënten als medewerkers fijn”, legt Natalie uit. “Het is onze rol om iedereen samen te brengen” vult Esther aan. “We zijn het aanspreekpunt voor ouders, kinderen, artsen en andere disciplines.”

Ruimte voor extra taken
Nu Esther en Natalie met zijn tweeën zijn is er ruimte gekomen om, naast hun werk op de kliniek, ook taken op de polikliniek op te pakken. Zo begeleidt Esther kinderen met medicatie bij AD(H)D en Natalie kinderen met voedingsproblemen, excessief huilen en astma. “In de toekomst kunnen we onze werkzaamheden op de polikliniek mogelijk uitbreiden”, vertelt Esther.

Leren loslaten
Doordat de functie van verpleegkundig specialist in Nederland nog niet zo lang bestaat, hebben de verpleegkundig specialisten hun plek moeten verdienen. “Natalie heeft de weg vrij gemaakt en daar profiteer ik nu van”, vertelt Esther. “De artsen hebben nu meer tijd voor andere dingen, maar het loslaten heeft moeten groeien”, vult Natalie aan. “Artsen waren gewend om zelf de controle te hebben en moesten eraan wennen dat wij de afdeling draaiden. Gelukkig werden we snel geaccepteerd en krijgen we veel vrijheid. De samenwerking tussen ons, de verpleegkundigen en kinderartsen is heel fijn. We zijn een leuk team. De lijntjes zijn heel kort en we kunnen elkaar makkelijk en laagdrempelig benaderen.”