Goede resultaten regionaal Wond Expertise Centrum

Onder de vlag van Stichting WestWest werken huisartsen, thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen en Bravis nauw samen. Sinds 2018 bundelen ze hun kennis op het gebied van complexe wondzorg in het Wond Expertise Centrum (WEC). De resultaten zijn buitengewoon goed: hoge tevredenheid van de patiënt, snellere genezing en minder kosten.

Juiste zorg op juiste plaats
De verschillende samenwerkende disciplines weten elkaar steeds beter te vinden in het WEC, en de zorg onderling is beter afgestemd. Hierdoor krijgt de patiënt met een complexe wond de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste behandelaar. Bij de huisartsen bemerken we de grootste toename in bekendheid met het bestaan van het Wond Expertise Centrum; zij maken steeds meer gebruik van het WEC met de daarbij horende wondregisseurs.

Digitale overdracht
Sinds vorig jaar kunnen (wond)overdrachten digitaal vanuit van het ziekenhuis naar thuiszorgorganisaties en verpleeg- en verzorgingshuizen worden verstuurd. Hierdoor is voor de verpleegkundige buiten het ziekenhuis meteen duidelijk hoe de behandeling uitgevoerd moet worden op basis van het advies van de medisch specialist.

Goede resultaten
Buiten het feit dat er afgelopen periode meer patiënten met complexe wonden zijn behandeld binnen het WEC, zijn de wonden ook sneller genezen (kortere behandelduur) en zijn de kosten voor de wondverbandmaterialen gedaald. In vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar zijn er ruim de helft meer patiënten gezien; dit waren in de periode tot en met mei ruim 100 patiënten meer.

Snellere genezing
Het WEC heeft zich als eerste gericht op de complexe wond ulcus cruris (beter bekend als open been). Met name hier zien we een daling van gemiddeld 105 behandeldagen in 2019 naar gemiddelde 40 in 2020. Wonden waren dus sneller genezen. Het resultaat is volgens voorzitters van de WEC werkgroep Annemiek van Middelkoop en Annemarie Duerink (beiden wondconsulent) te verklaren door betere en snellere samenwerking, meer kennis en vaardigheden van wondbehandeling in de hele behandelketen en het eenduidig gebruik van materiaal.


Grafiek geeft behandeldagen weer per type wond in periode januari t/m mei 2019 versus 2020

Uitbreiding naar andere complexe wonden
Het WEC behandelt nu met name patiënten met een ulcus cruris, maar gezien het succes is er behoefte om ook andere complexe wonden binnen het WEC te gaan behandelen. Denk bijvoorbeeld aan de diabetische voet. De richtlijn van 2017 is in de regio nog onvoldoende geïmplementeerd. Voor patiënten met een diabetische voet liggen zeker nog kansen tot verbetering, zo laten beide voorzitters van de werkgroep weten.

Versnipperd
“We zagen het aantal complexe wonden de afgelopen jaren toenemen,” zo licht dermatoloog dr. Dick van Gerwen de oprichting van het WEC toe. “Dergelijke wonden zijn vaak moeilijk te genezen en de behandelkosten zijn dan ook hoog. De wondzorg was heel versnipperd over de diverse zorgverleners in de regio West Brabant en weinig gecoördineerd. De overdracht was niet optimaal en een eenduidige werkwijze ontbrak.” De dermatoloog vervolgt: “In een samenkomst met huisartsen, dermatologen en wondexperts hebben we een gezamenlijke toekomstvisie gemaakt om de wondzorg voor onze patiënten te verbeteren en samen met thuiszorgorganisaties en verpleeg- en verzorgingshuizen te komen tot een regionaal Wond Expertise Centrum. In mei 2018 was het WEC een feit.”

Meer informatie
Voor patiënten en zorgverleners is het belangrijk om de juiste weg te weten. Door verdere uitbreiding en continuering van de regionale samenwerking kunnen we dit goede resultaat behouden. Meer informatie is te vinden op site van stichting WestWest: https://www.westwest.nl/wec