Geplande operaties uitgesteld, poliklinische zorg gaat door

De druk op de zorg neemt toe, ook in het Bravis ziekenhuis. Het aantal coronapatiënten in de kliniek is hoog en ook het aanbod van coronapatiënten op de Spoedeisende Hulp neemt toe. Deze cijfers in combinatie met een hoog ziekteverzuim onder de medewerkers dwingt ons in te grijpen in de reguliere zorg.

De komende week (vanaf maandag 19 oktober) worden alle geplande operaties uitgesteld. Alleen acute en oncologische ingrepen worden gedaan. In de loop van de week wordt gekeken of verdere maatregelen nodig zijn of dat er andere mogelijkheden zijn voor de continuïteit van de zorg.

Poliklinische zorg gaat door
De afspraken in de polikliniek en verloskunde gaan door. Door alle voorzorgsmaatregelen die we getroffen hebben, is de omgeving veilig.
Poliklinische consulten worden waar mogelijk telefonisch of via beeldbellen gedaan. De ingrepen, bezoeken en onderzoeken die wel in het ziekenhuis moeten plaatsvinden worden zoveel mogelijk gespreid.

Mocht uw afspraak onverhoopt toch niet doorgaan, dan nemen wij zelf contact met u op.

Saamhorigheid is groot 
Op dit moment zitten zo'n 240 medewerkers ziek thuis of zijn thuis in quarantaine vanwege besmette huisgenoten. In combinatie met de herfstvakantie die voor de deur staat heeft dat mede invloed gehad op het afschalen van de reguliere zorg. Bestuursvoorzitter Bianka Mennema: "Het vraagt grote inzet van onze medewerkers om de acute zorg, oncologie, de zorg voor coronapatiënten en de poliklinische zorg in stand te houden. Maar we zien een grote bereidheid onder de medewerkers om extra te komen werken in de herfstvakantie. De saamhorigheid in huis is groot."

Stand van zaken coronapatiënten
Op dit moment liggen er 35 coronapatiënten met bewezen corona in het ziekenhuis, waarvan vijf op de Intensive Care. Vier patiënten zijn vandaag overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, evenveel als gisteren.

16 oktober 2020