Geen planbare operaties in november

De instroom van coronapatiënten blijft hoog. We blijven ook de komende weken opschalen in het aantal beschikbare bedden om zoveel mogelijk patiënten zorg te kunnen bieden. Om dit te realiseren moeten we keuzes maken. Vandaar dat is besloten dat voor de gehele maand november geen planbare operaties worden ingepland. Daarmee spelen we op korte termijn capaciteit in bedden en in personeel vrij. Oncologische, semi-spoed en spoedoperaties gaan wel door. Dat geldt ook voor ingrepen bij kinderen.

Het is een ingrijpende maatregel, maar helaas een die echt nodig is. Hiermee kunnen we de hoge instroom van acute patiënten en covid patiënten (gecombineerd met het hoge aantal medewerkers dat thuis zit vanwege ziekte) opvangen. We hopen zo snel als mogelijk in december weer gefaseerd terug kunnen keren naar het reguliere OK programma.

Afschaling op de polikliniek
We verwachten dat de toestroom aan patiënten voorlopig nog zal toenemen. Daarom zoeken we naar mogelijkheden om het aantal cohortplaatsen te vergroten. Een van de scenario’s daarvoor is dat we mensen op andere plaatsen gaan inzetten. OK-verpleegkundigen ondersteunen de collega's op de Intensive Care bijvoorbeeld. En de komende week vragen we de verpleegkundigen van de poliklinieken om mee te werken op de kliniek. Dat zal gevolgen hebben voor de spreekuren. Maar we blijven toegankelijkheid van de polikliniek voor verwijzing van de huisartsen, bewaken. De noodzakelijke zorg moet door kunnen gaan. Daarom roepen we mensen ook op zich bij klachten te melden bij de huisarts. Want als je niet in beeld bent, word je niet geholpen!

Stand van zaken coronapatiënten
Op dit moment worden 47 patiënten met bewezen corona verpleegd. Daarvan liggen 9 patiënten op de IC in Bergen op Zoom. Donderdag waren 6 coronapatiënten voldoende hersteld om naar huis te kunnen. Bovendien zijn 2 coronapatiënten overgeplaatst naar de geriatrische revalidatieafdeling van tanteLouise in Bergen op Zoom.