“De invloed van Parkinson op het dagelijks leven is groot”

Door met name de vergrijzing komt de ziekte van Parkinson steeds vaker voor. Patiënten worden behandeld door de neuroloog en begeleid door Parkinsonverpleegkundigen, zoals Janneke de Jong.

Parkinsonpatiënten komen in principe twee keer per jaar bij de neuroloog en net zo vaak bij de Parkinsonverpleegkundige. “De neuroloog richt zich met name op de behandeling en op de medicijnen. Wij kijken naar de invloed van Parkinson op het dagelijks leven. Die is groot. Ons algemene advies aan de patiënten luidt: blijf in beweging en onder de mensen komen. Probeer zoveel als mogelijk je leven voort te zetten”, vertelt Janneke.

Therapie
De vijf Bravis-Parkinsonverpleegkundigen onderhouden nauwe contacten met therapeuten. “Hoe langer je Parkinson hebt, hoe meer therapie nodig is. Denk aan fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. De gevolgen van de ziekte zijn namelijk trillen, stijfheid en/of traagheid. We praten over Parkinson als je twee van deze symptomen hebt. Typische kenmerken zijn bovendien een voorovergebogen houding, een gelaat met weinig mimiek, moeite hebben met opstaan en draaien, een klein schrift en levendig dromen. Na verloop van tijd gaat vaak het geheugen achteruit en kunnen spraakproblemen ontstaan”, meldt Janneke.

Laagdrempelig
“Wij geven veel informatie, adviseren over medicatie en leefstijl, signaleren wanneer therapie nodig is en ondersteunen de mantelzorger. Daar nemen we tijdens de spreekuren de tijd voor”, besluit de Parkinsonverpleegkundige.

Kijk voor meer informatie: www.polikliniek-ettenleur.nl