De ergotherapeut helpt patiënten met parkinson

Soms lukken gewone handelingen in het dagelijks leven niet meer zo goed. Bijvoorbeeld door een handicap of ziekte. Een ergotherapeut helpt dan om deze activiteiten weer wel uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld door het op een andere manier uit te voeren of door een hulpmiddel te gebruiken. Anita de Ridder is ergotherapeut bij het Bravis ziekenhuis, aangesloten bij het parkinsonnet en behandelt veel parkinsonpatiënten

Aanpassingen en hulpmiddelen
‘Parkinson is niet te genezen. Mensen met parkinson gaan vaak langzaam achteruit, wat niet alleen de patiënt grijpt, maar ook de mensen die om de patiënt staan. Naarmate de patiënt langer leeft met de ziekte, krijgt hij steeds meer problemen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Dat komt o.a. door tremoren (beven) of trager denken en problemen in het bewegen. Dat uit zich dan bijvoorbeeld bij het opstaan, zelfzorg, koken, eten of boodschappen doen. Als ergotherapeut helpen we de mensen en hun omgeving om hiermee om te gaan, zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven functioneren in hun betekenisvolle activiteiten. Hierbij wil je de kwaliteit van leven hoog houden. We kijken naar hoe iets juist nog wel kan worden uitgevoerd. Zo leren we mensen de betekenisvolle activiteit aangepast uit te voeren. We kunnen mensen ook vaardigheden (opnieuw) leren, bijvoorbeeld om met minder moeite op te staan, aanpassingen doen om makkelijker te draaien in bed of door compensatie zich toch zelfstandig te kunnen verplaatsen. Ook adviseren we mensen en hun omgeving  over aanpassingen in huis.

Het verloop van parkinson is bij iedere patiënt anders. Wat bij de ene patiënt goed is, werkt niet bij de andere patiënt. Als fietsen niet meer lukt, is voor de ene persoon een fietstraining heel geschikt en voor een ander juist een aangepaste fiets of een ander hulpmiddel. Iedere patiënt is uniek. En dat maakt deze doelgroep zo bijzonder. We leveren hierdoor maatwerk.

Bij de patiënt thuis op bezoek
‘Patiënten komen een keer per jaar in de parkinsonscreening bij de ergotherapeut en wij beoordelen samen met de patiënt of er een hulpvraag is. Als er op dat moment geen vraag is, maar later in het jaar wel kunnen ze natuurlijk altijd contact opnemen,’ geeft Anita aan. We komen ook bij de patiënten thuis. Thuis kunnen we nog beter inventariseren, waar het kernprobleem ligt van een dagelijkse activiteit. Dit komt omdat de patiënten zich thuis vaak meer op hun gemakt voelen, het cognitief functioneren dit vraagt en ook om de gegeven adviezen beter te kunnen toepassen in hun eigen situatie. De kwaliteit van zorg is vaak hoger die geboden kan worden in de thuissituatie dan in het ziekenhuis. Dat maakt onze revalidatie dan ook sterk.   Als iemand in de spreekkamer aangeeft dat koken lastig gaat, zien we niet welke bewegingen iemand moet maken, hoe de keuken eruit ziet en wat de invloed is van het cognitief functioneren op het probleem. Bij iemand thuis zien we veel sneller wat het kernprobleem kan zijn.  De omgeving aanpassen kan dan al veel helpen.

Mensen met parkinson gaan langzaam achteruit. Maar ergotherapie helpt bij het oplossen van de problemen bij dagelijkse handelingen nu. Daarbij zijn de lijntjes met de neuroloog, revalidatie arts, andere disciplines en de parkinsonverpleegkundige kort. Het is fijn om het ziekteverloop zo dragelijker te kunnen maken voor de mensen.