COVID-19 vaccinatie bij hoog risico patiënten

Het Bravis ziekenhuis neemt deel aan het vaccineren van hoog-risicogroepen. Wie tot de hoog-risicogroepen behoren is landelijk bepaald. In totaal krijgen 1070 patiënten een oproep om in ons ziekenhuis ingeënt te worden tegen het coronavirus. Het vaccineren vindt plaats in twee groepen. De eerste groep krijgt de prikken op de zaterdagen 27 maart en 24 april. De tweede groep is op 10 april en 8 mei aan de beurt. 

Patiënten die in deze hoog-risicogroep vallen en in Bravis gevaccineerd worden, ontvangen een uitnodiging per brief en e-mail van Bravis. Zij kunnen via MijnBravis zelf een afspraak maken voor de vaccinatie. 

Voor informatie over de vaccinatie verwijzen we patiënten naar de website www.rivm.nl/prioritering-medische-risicogroepen, www.coronavaccinatie.nl of het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.