Corona-update: stand van zaken 7 mei

Het totaal aantal coronapatiënten in het Bravis ziekenhuis vertoont een lichte daling. Op de Intensive Care blijft de druk onverminderd hoog.

Vrijdagmorgen 7 mei werden in ons ziekenhuis 35 patiënten met bewezen corona verpleegd. Daarvan liggen er 15 op de IC's in Bergen op Zoom en Roosendaal. De afgelopen week (sinds maandag) waren 17 coronapatiënten voldoende hersteld om naar huis te kunnen. Bovendien zijn 2 patiënten naar een verpleeg- of verzorgingshuis gegaan. 

OK-programma
Door de druk op de IC's kunnen er minder operaties uitgevoerd worden. Volgende week zijn opnieuw de operatiekamers in Roosendaal gesloten. Op de locatie Bergen op Zoom zijn de zes operatiekamers wel in gebruik voor acute en semi-acute operaties. Onder acute operaties worden ingrepen verstaan die binnen 24 uur uitgevoerd moeten worden. Semi-acuut zijn operaties die binnen 7 dagen dienen plaats te vinden. Deze ingrepen gaan door. Daarnaast wordt geprobeerd om zoveel mogelijk operaties uit te voeren die binnen een maand verricht moeten worden. Zodra het enigszins kan worden weer meer operatiekamers in gebruik genomen.