Corona-update: stand van zaken 3 mei

Het aantal coronapatiënten in ons ziekenhuis blijft onveranderd hoog. Dat is vooral op de Intensive Care het geval. Maandagmorgen lagen in het Bravis ziekenhuis 38 patiënten met bewezen corona, waarvan 15 op de IC’s. Sinds vorige week donderdag zijn 12 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen en zijn 3 patiënten naar een verpleeg- of verzorgingshuis gegaan. 

Minder operaties
Vooral door de druk op de IC's kunnen er minder operaties uitgevoerd worden dan gebruikelijk. De afgelopen en de komende week zijn de operatiekamers in Roosendaal gesloten. Op de locatie Bergen op Zoom zijn vier operatiekamers in gebruik voor acute en semi-acute operaties. Onder acute operaties worden ingrepen verstaan die binnen 24 uur uitgevoerd moeten worden. Semi-acuut zijn operaties die binnen 7 dagen dienen plaats te vinden. Deze ingrepen gaan door. Daarnaast wordt geprobeerd om zoveel mogelijk operaties uit te voeren die binnen een maand verricht moeten worden. Zodra het enigszins kan worden weer meer operatiekamers in gebruik genomen.