Corona update - stand van zaken 13 november

Het aantal patiënten in ons ziekenhuis met bewezen corona is gedaald. Vrijdagmorgen werden 39 coronapatiënten verpleegd, waarvan 8 op de IC in Bergen op Zoom en 1 op de IC in Roosendaal.

Minder patiënten in het ziekenhuis
Landelijk is er een daling in de coronacijfers te zien, maar de druk op de zorg in Brabantse ziekenhuizen blijft hoog. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) heeft daarom besloten het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen te verlagen. Momenteel liggen in onze provincie namelijk veel meer coronapatiënten in de ziekenhuizen dan elders. De instroom van nieuwe coronapatiënten wordt verdeeld richting andere regio’s. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden voor overplaatsing van de huidige patiënten naar ander ziekenhuizen. Het overplaatsen van patiënten heeft een grote impact op de patiënt zelf en op de familie. Daarvan zijn wij ons goed bewust. Maar dit is noodzakelijk om de reguliere zorg weer op te kunnen bouwen in alle ziekenhuizen in Nederland.

Reguliere zorg uitgebreid, operaties langzaam hervat
Wanneer de cijfers dit weekend stabiel blijven, breidt Bravis vanaf medio volgende week de reguliere zorg uit. En wordt langzaam gestart met reguliere operaties.

Staat u op de wachtlijst voor een operatie? Belt u alstublieft NIET met vragen over een mogelijke datum. Daarover nemen wij contact met u op.