Contractafspraken voor 2019 met zorgverzekeraars

Contractafspraken voor 2019 met zorgverzekeraars

Het Bravis ziekenhuis heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor het jaar 2019 afgesloten. Wanneer uw zorgverzekeraar een contract heeft met het Bravis ziekenhuis, krijgt u de zorg (met aftrek van uw eigen risico) maximaal vergoed.

Het Bravis ziekenhuis heeft voor 2019 contracten afgesloten met CZ, VGZ, Zilveren Kruis, Menzis, DSW/ASR, VRZ en Caresq. Dit betekent dat alle zorgverzekeraars gecontracteerd zijn en dat de zorg in het basispakket vergoed wordt.

Budgetpolissen

Het Bravis ziekenhuis heeft een contract met het Zilveren Kruis, maar is net als in 2018, niet geselecteerd voor de principe, selectief en budget polissen van deze zorgverzekeraar. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Zilveren Kruis, via zk.nl/contact. Het ziekenhuis heeft op het gebied van budgetpolissen een contract met VGZ, namelijk voor de Zekur polis.

Niet alle zorg wordt (volledig) vergoed

Als u naar het ziekenhuis komt voor onderzoek of behandeling, betaalt u eerst zelf de hoogte van uw eigen risico. Het verplichte eigen risico bedraagt in 2019 € 385,- (gelijk dus aan de bijdrage in 2018).

Sommige behandelingen vallen zowel buiten het basispakket als buiten de aanvullende verzekering. Deze behandelingen moet u volledig zelf betalen. Raadpleeg daarom altijd eerst uw zorgverzekeraar voordat u instemt met een ingreep of behandeling.

  • Vragen over uw zorgverzekering of de hoogte van uw vergoeding: neem contact op met uw zorgverzekeraar.
  • Meer informatie over de kosten van uw behandeling leest u hier.