Chatten over de zorg van de toekomst - terugblik

Ook als er geen bijeenkomsten in het ziekenhuis mogelijk zijn houdt het Bravis contact met de inwoners uit de regio. Via de chat bijvoorbeeld. Op 18 juni installeerden bijna 40 belangstellenden zich ’s avonds achter hun computer voor een digitale chatsessie over de zorg van de toekomst. Wat waren de reacties?

Minder kilometers en wachttijden
Tijdens de chatsessie werd aan de deelnemers gevraagd actief mee te denken over ontwikkelingen in de zorg. Sommige daarvan zijn door de coronacrisis in een stroomversnelling terecht gekomen, zoals het spreekuur via beeldbellen. Steeds meer artsen communiceren via de computer met hun patiënten omdat vanwege het coronavirus het enige tijd niet mogelijk was om in het ziekenhuis af te spreken. Moet dit nu weer afgeschaft worden of is het juist prettig om via een scherm contact te hebben met je arts? De meeste deelnemers reageerden heel positief op deze vorm van e-health. ‘Een hoop minder kilometers en geen wachttijden meer’, was de algemene opinie. Maar er werd wel benadrukt dat er in een videogesprek ook minder ruimte voor emoties is en dat een e-consult dus niet altijd een goed alternatief is. Ook vroeg men zich af of de privacy bij beeldbellen gegarandeerd is.

Samen beslissen
Het ziekenhuis vroeg ook aandacht voor een manier van werken die Samen beslissen wordt genoemd. Daarvoor zijn onder andere voorbeeldvragen gemaakt die je kunt stellen tijdens een consult. Het doel hiervan is dat de patiënt de mogelijkheid krijgt om samen met de arts te beslissen welke behandeling het beste voor zijn persoonlijke situatie is. De deelnemers van de chatsessie mochten hun mening geven over deze werkwijze. ‘Een inkoppertje’, noemde iemand deze manier van werken, ‘want samen tot een beslissing komen is natuurlijk altijd beter.’ Toch is ook dit niet zo eenvoudig als het lijkt, was de mening van anderen. Om de informatie te kunnen begrijpen die het Bravis nu gebruikt om samen te beslissen moet je goed Nederlands kunnen lezen en spreken.

Ons ziekenhuis van morgen
Het was de eerste keer dat het Bravis in gesprek ging via een chatsessie met inwoners van de regio. En al was het misschien nog een beetje onwennig, de meeste deelnemers vonden het heel zinvol om op deze manier mee te kunnen denken over zorg in de toekomst. De resultaten van de discussies via de chat worden gebruikt voor Ons ziekenhuis van morgen. Dit is de visie die het Bravis ziekenhuis ontwikkelt in samenspraak met o.a. inwoners van de regio, cliëntenraad, medewerkers, medisch specialisten en samenwerkingspartners, om de richting te bepalen met betrekking tot de zorg van de toekomst. 

Samenvatting
De resultaten van de chatsessie zijn kort samengevat. Klik hier voor de infographic.