Bravis ziekenhuis rond met alle zorgverzekeraars

Het Bravis ziekenhuis heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor het jaar 2020 afgesloten. Wanneer een zorgverzekeraar een contract heeft met het Bravis ziekenhuis, krijgt u de zorg (met aftrek van het eigen risico) maximaal vergoed.

Het Bravis ziekenhuis heeft voor 2020 contracten afgesloten met:

  • CZ
  • VGZ
  • Zilveren Kruis
  • Menzis
  • DSW
  • ASR
  • VRZ
  • Caresq

Dit betekent dat alle zorgverzekeraars gecontracteerd zijn en dat u bij het Bravis ziekenhuis terecht kan voor de zorg die in het basispakket vergoed wordt. Klik hier voor een overzicht.

Budgetpolissen

Het Bravis ziekenhuis heeft een contract met het Zilveren Kruis, maar is net als in 2019 niet geselecteerd voor de principe, selectief en budget polissen van deze zorgverzekeraar. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Zilveren Kruis, via zk.nl/contact. Het ziekenhuis heeft op het gebied van budgetpolissen wel een contract met VGZ, namelijk voor de Zekur polis.

Niet alle zorg wordt (volledig) vergoed

Als u naar het ziekenhuis komt voor onderzoek of behandeling, betaalt u eerst zelf de hoogte van het eigen risico. Het verplichte eigen risico bedraagt in 2020 € 385,- (gelijk dus aan de bijdrage in 2019).

Sommige behandelingen vallen zowel buiten het basispakket als buiten de aanvullende verzekering. Deze behandelingen moet u volledig zelf betalen. Raadpleeg daarom altijd eerst uw zorgverzekeraar voordat u instemt met een ingreep of behandeling.