Bravis ziekenhuis ontdaan door verduistering bij Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis

Het bestuur van de stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis heeft het Bravis ziekenhuis geïnformeerd over de verduistering van een grote som geld bij de stichting, in totaal € 84.050,00.

Albert-Jan Mante, lid van de Raad van Bestuur: ”We zijn hier enorm van geschrokken. Het gaat om veel geld. Geld dat bedoeld was voor onze patiënten en dat door mensen met een groot hart voor ons ziekenhuis is gedoneerd. Het is goed dat de stichting maatregelen heeft genomen: de penningmeester is uit de functie gezet, het lidmaatschap van de penningmeester van het bestuur is beëindigd, er is aangifte gedaan, het verduisterde geld wordt teruggevorderd en er zijn maatregelen genomen om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen.”

Uit verder onderzoek van de stichting zal moeten blijken hoe de verduistering exact heeft kunnen plaatsvinden en welke andere maatregelen er nog genomen moeten worden.

Mante: “We willen vooropstellen dat wij als Bravis ziekenhuis onze nauwe band met de stichting, die zoveel voor ons ziekenhuis betekent, onverminderd voortzetten. Wij blijven achter de bedoeling van de stichting staan. Deze actie van één persoon doet daar niets aan af. Wij gaan daarom vol vertrouwen met het stichtingsbestuur in overleg over de vorm van de stichting in de toekomst."