Locatie nieuwbouw Bravis ziekenhuis bekend: Bulkenaar

De raad van bestuur van het Bravis ziekenhuis heeft vandaag de voorgenomen locatie voor de nieuwbouw bekendgemaakt. Na een zorgvuldig selectieproces op basis van een reeks criteria en intensief overleg met veel belanghebbenden kiest Bravis voor locatie Bulkenaar in de gemeente Roosendaal. Vanaf 2025 zal alle spoedeisende en complexe klinische ziekenhuiszorg centraal in de regio op deze nieuwe hoofdlocatie worden verleend.

Voor poliklinische zorg is het niet altijd nodig om daarheen te reizen. Steeds vaker vindt die zorg dichtbij de patiënt plaats, in een poliklinisch centrum, bij de huisartsenpraktijk of zelfs bij de patiënt thuis. Om ervoor te zorgen dat iedereen in de regio zorg dichtbij huis kan krijgen, blijft er een poliklinische voorziening in Bergen op Zoom. Daarnaast worden in Woensdrecht en Tholen nieuwe vormen van zorg ingericht in samenwerking met de huisartsen. Zo levert Bravis voor iedereen zorg op maat, centraal in het ziekenhuis waar het moet, decentraal in de regio dichtbij huis waar het kan. 

Zorgbehoefte verandert

De ziekenhuisgebouwen in Bergen op Zoom en Roosendaal zijn meer dan 50 jaar oud. Sindsdien is er heel wat veranderd in de ziekenhuiszorg. Er zijn minder bedden nodig, er is meer dagbehandeling en er zijn meer poliklinische behandelingen. Zorg is ook complexer geworden omdat we steeds ouder worden. Daardoor hebben patiënten vaker meerdere aandoeningen tegelijk. Die trend zet de komende jaren door. Een ziekenhuis moet zich aanpassen aan die veranderingen, wil het toekomstbestendige en betaalbare zorg van hoge kwaliteit blijven leveren. Daarbij is samenwerking tussen alle zorgaanbieders in de regio van groot belang. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor de toekomstvisie die het Bravis ziekenhuis momenteel ontwikkelt onder de titel: ‘Ons ziekenhuis van morgen’. 

Voordelen één locatie

Op dit moment heeft Bravis twee hoofdlocaties waarover de verschillende specialismen zijn verdeeld. Samen bieden zij een compleet aanbod aan ziekenhuiszorg  op vijftien kilometer afstand van elkaar. Alle zorg onder één dak zal grote voordelen opleveren. Als eerste kunnen de medisch specialisten en andere zorgverleners beter samenwerken, waardoor de zorg nog verder kan verbeteren en vernieuwen. Patiënten hoeven niet meer heen en weer te reizen tussen twee locaties. Daarnaast is het niet meer nodig om dure voorzieningen en apparatuur, zoals een operatiekamer of MRI-scanner, dubbel aan te schaffen of te moeten beperken tot één locatie. Met één hoofdlocatie zullen er in ieder geval minder kosten zijn en dit komt ten goede aan de zorg. De laatste belangrijke reden is het tekort aan zorgpersoneel. Ook in West-Brabant heeft Bravis daar steeds meer mee te maken. Op één locatie kun je efficiënter werken. Daarnaast verliest het personeel geen tijd meer aan reizen tussen twee vestigingen. Bovendien blijft Bravis met een modern nieuw ziekenhuis een aantrekkelijke werkgever.

Beoordelingscriteria nieuwe locatie

Over de voordelen van één hoofdlocatie is uitgebreid regionaal overleg gevoerd. Met de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom is ook overlegd over de mogelijke locaties voor de nieuwbouw. Met behulp van het extern onderzoeksbureau Metafoor zijn uiteindelijk twee voorgestelde locaties (Bulkenaar en Zoomland) getoetst aan de vooraf vastgestelde beoordelingscriteria:

  • centraal gelegen in het werkgebied van Bravis
  • goed bereikbaar vanaf een snelweg en met openbaar vervoer
  • in verbinding met stedelijk gebied
  • voldoen aan de wettelijke eisen voor acute opvang en geboortezorg
  • voldoende oppervlakte in verband met parkeermogelijkheden en mogelijke toekomstige uitbreidingen, al dan niet met samenwerkingspartners
  • toekomstbestendig
  • op korte termijn realiseerbaar

Verder heeft op verzoek van Bravis het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek gedaan en vastgesteld dat alle inwoners in het verzorgingsgebied van Bravis binnen de vereiste 45 minuten bij de spoedeisende hulp of acute verloskunde kunnen zijn. Beide voorgestelde locaties voldoen aan deze wettelijke norm.

Grotere flexibiliteit op locatie Bulkenaar

Na toetsing aan de selectiecriteria zijn er verschillende redenen waarom Bulkenaar de voorkeurslocatie is. Bulkenaar ligt in een zoekgebied met meer ontwikkelingsmogelijkheden en biedt een grotere flexibiliteit in de toekomst. Er zijn bij Bulkenaar minder planologische obstakels op het gebied van verkeer, geluid, milieu en externe veiligheidseisen. Daarnaast is de verwachting dat een nieuw ziekenhuis op locatie Bulkenaar sneller gerealiseerd kan worden dan op locatie Zoomland. Er is ook meer ruimte voor eventuele huisvesting van zorgpartners (zoals huisartsen, verpleeghuizen en verloskundigen) in of nabij het ziekenhuis en dat is belangrijk voor de zorg in de toekomst. Verder is er gekeken naar de bewonersverdeling in het verzorgingsgebied van Bravis. In het oosten hiervan wonen meer mensen dan in het westen, zo bezien ligt Bulkenaar gunstiger voor de meeste inwoners van onze regio. 

Hoe nu verder?

De raad van bestuur en de raad van toezicht van het Bravis ziekenhuis zijn zich ervan bewust dat deze toekomstige verandering ingrijpend is en vragen kan oproepen. Daarom zal de raad van bestuur blijven communiceren over deze keuze en de voortgang van de plannen.
De keuze om op Bulkenaar het nieuwe ziekenhuis te bouwen, is formeel een voorgenomen besluit. Dit betekent dat aan de adviesorganen van het Bravis ziekenhuis hier nog advies over wordt gevraagd. In de adviesperiode vindt ook overleg met andere belanghebbenden plaats. Eind juni neemt Bravis het definitieve besluit waarin de adviezen van de diverse adviesorganen, en de standpunten en zorgen van andere belanghebbenden zullen zijn meegewogen. Daarna wordt gestart met de planologische voorbereidingen voor de realisatie van de nieuwbouw en de grondverwerving, gevolgd door de opstelling van het programma van eisen voor de nieuwbouw. Voor dit laatste moet de toekomstvisie van het Bravis ziekenhuis gereed zijn.

Met de opening van de nieuwbouw in 2025 zal de huidige vestiging in Bergen op Zoom sluiten. De vestiging in Roosendaal blijft nog tot 2030 open. Dat is nog best een lange tijd, daarom blijft het noodzakelijk om verbouwingen uit te voeren op beide locaties. Want wettelijke eisen, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid, worden strenger en apparatuur moet tijdig vervangen worden. De komende jaren zal het Bravis ziekenhuis in nauw overleg met de gemeenten ook bepalen wat er na de verhuizingen met de huidige ziekenhuislocaties gaat gebeuren. 

De juiste zorg voor de regio

De raad van bestuur heeft er vertrouwen in dat locatie Bulkenaar de juiste plek is om een toekomstbestendig nieuw ziekenhuis voor alle inwoners van de regio te bouwen. Eén hoofdlocatie met alle zorg onder één dak draagt bij aan de juiste zorg voor de regio, zeker als daarnaast in Bergen op Zoom een poliklinische voorziening blijft. Kortom, een nieuw ziekenhuis waar we als regio trots op kunnen zijn.

Veelgestelde vragen

Er worden regelmatig vragen gesteld rondom de nieuwe locatie van het Bravis ziekenhuis. We hebben de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden voor u op een rij gezet. Deze vindt u hier.