Bravis ziekenhuis draait weer op volle sterkte

Met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen

Het Bravis ziekenhuis heeft door de uitbraak van het coronavirus een drukke periode achter de rug. In de afgelopen maanden zijn bijna driehonderd coronapatiënten in het ziekenhuis verpleegd. Om hen goede zorg te kunnen bieden was het noodzakelijk om de andere zorg af te schalen. Een groot aantal afspraken, behandelingen en operaties werd uitgesteld om zo medewerkers, bedden en apparatuur vrij te maken voor de verzorging van coronapatiënten. De veiligheid van onze patiënten kwam daarbij niet in het geding, omdat acute en oncologische zorg altijd is doorgegaan.

 

Sinds eind april is de reguliere zorg stap voor stap opgestart. Vanaf 1 juni draait het Bravis ziekenhuis weer op volle sterkte. De afspraken en de behandelingen in de poliklinieken zijn hervat, het operatieprogramma wordt uitgevoerd en de klinieken zijn volledig inzetbaar. Toch is ook het Bravis ziekenhuis nog niet terug naar het ‘oude normaal’. Het coronavirus is nog niet weg. Daarom zijn in het ziekenhuis maatregelen getroffen om de kans op besmetting met het virus zo klein mogelijk te maken.

Coronaklachten

  • De belangrijkste maatregel is het weren van mensen met verkoudheidsklachten. De kans dat iemand zonder klachten een eventueel virus overdraagt is namelijk zeer gering.
  • Heeft u een afspraak in de polikliniek of kliniek, dan wordt u gevraagd of u coronaklachten (hoesten, benauwdheid en/of koorts) heeft. Is dat het geval, dan wordt u gevraagd een nieuwe afspraak te maken als u minstens 24 uur klachtenvrij bent, tenzij de arts het bezoek noodzakelijk vindt.
  • Bij de ingang van het ziekenhuis wordt u nogmaals ondervraagd en wordt u verzocht uw handen te desinfecteren.
  • In het ziekenhuis zijn de wachtkamers zo ingericht dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden.
  • U wordt gevraagd om alleen naar de polikliniek te komen, tenzij anders met u is afgesproken.
  • Een begeleider wordt verzocht buiten of in de auto te wachten.
  • Tijdens de afspraak mag iemand via de telefoon meeluisteren.
  • In de kliniek is dagelijks van 18.00 tot 20.00 uur één vaste bezoeker per bezoektijd welkom. Wisselen is niet toegestaan.

Maatregelen

Deze maatregelen zorgen ervoor dat de kans dat patiënten, bezoekers en medewerkers van het Bravis ziekenhuis besmet raken met het coronavirus zo klein mogelijk is. De professionele, persoonlijke begeleiding en behandeling is uiteraard hetzelfde gebleven. De zorg kan echter soms wel op een andere manier plaatsvinden. Telefonisch contact of een afspraak via beeldbellen kan een bezoek aan de polikliniek vervangen.

Uw begrip en geduld

De voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. We begrijpen dat het niet fijn is om rekening te houden met de 1,5 meter-maatregel, het desinfecteren van de handen en het bevraagd worden naar eventuele klachten. Het is helaas noodzakelijk en vragen dan ook om uw begrip en soms om wat geduld.