Bravis plaatst opdracht voor gedenkkunstwerk(en)

Het Bravis ziekenhuis heeft kunstenaars uitgenodigd een gedenkkunstwerk te ontwerpen voor de ziekenhuizen in Roosendaal en in Bergen op Zoom. Het kunstwerk is bedoeld als een fysieke plaats voor nabestaanden om terug te keren en in alle rust te herdenken.

Apart, maar toch samen
Geïnteresseerde kunstenaars krijgen de opdracht mee twee kunstwerken te maken. Deze worden aanvankelijk prominent zichtbaar, maar wel uit de directe loop van het publiek, buiten bij de hoofdingangen van beide ziekenhuizen geplaatst. Ondanks de afstand tussen beide locaties dienen de twee kunstwerken in ontwerp of symboliek toch één geheel te vormen, want later zullen beide kunstwerken als één kunstwerk worden opgenomen in het bouwplan van het nieuwe Bravis en samengevoegd een nieuwe plaats krijgen bij de nieuwbouw.

Regionaal
Gezien de regionale functie van het Bravis ziekenhuis worden met name kunstenaars uit West Brabant, Zeeland en Vlaanderen uitgenodigd te reageren, maar Bravis sluit deelname van kunstenaars uit de rest van Nederland en België nadrukkelijk niet uit.

Deadline
De deadline voor inzending van voorstellen (schetsontwerpen) is gesteld op 17 oktober a.s.
Meer informatie over de kunstcommissie van Bravis, de opdracht en de wijze van aanlevering is te vinden in bijgevoegde informatiemap.