Bravis patiënten met slaapapneu op afstand gemonitord

Bij patiënten met het Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) stopt de ademhaling in de slaap. Het gevolg is zuurstoftekort. Een mogelijke behandeling om de luchtweg open te houden is CPAP-therapie. Hierbij draagt de patiënt ‘s nachts een masker. Sinds kort kan in het Bravis ziekenhuis de behandeling van deze patiënten op afstand gevolgd en bijgestuurd worden (telemonitoring).

Miranda de Klerk is OSAS- en longverpleegkundige in het Bravis ziekenhuis. De Klerk: “We kunnen in het ziekenhuis via speciale software de gegevens van het Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) apparaat aflezen. De resultaten bespreken we telefonisch met de patiënt. Aanpassingen, bijvoorbeeld een wijziging in de luchtdruk, kunnen we direct doorvoeren.

Voordelen patiënt
Telemonitoring zorgt ervoor dat patiënten minder vaak voor controle naar het ziekenhuis hoeven. Daarnaast duurt een telefonisch consult gemiddeld een kwartier korter dan een fysiek consult. Hierdoor bespaart de patiënt tijd en krijgen OSAS-verpleegkundigen meer ruimte in hun spreekuur.

Enthousiaste reacties
Patiënten met OSAS reageren enthousiast op telemonitoring. Miranda: “De behandeling wordt als minder belastend ervaren, omdat de patiënt vaker thuis kan blijven. Ook gaat de communicatie soepeler: het is voor de patiënt makkelijker om zijn ervaringen te vertellen, als ik de gegevens bij de hand heb en snel het probleem en eventuele ingrepen kan beoordelen.”