Bravis en Philips tekenen partnerovereenkomst voor tien jaar om samen te werken aan zorgvernieuwing

Het Bravis ziekenhuis en Philips werken al een aantal jaar intensief samen op het gebied van patiëntbewaking en andere slimme connected care oplossingen. Met deze partnerovereenkomst van tien jaar wordt de samenwerking verder uitgebreid. Daarnaast gaat Philips adviseren bij de nieuwbouw van Bravis om te zorgen dat het nieuwe ziekenhuis klaar is voor de toekomst.

“Bij ongewijzigd beleid groeit de zorgvraag in onze regio tot 2030 met 11,5%. Daarom vernieuwen we de komende jaren de manier waarop zorg wordt verleend”, zegt Arnoud Slooff, zorggroepmanager in het Bravis ziekenhuis. “Dit doen we onder andere door meer regie voor de patiënt, het introduceren van nieuwe technieken en door intensiever samen te werken. Philips kan ons uitstekend helpen bij de ontwikkelingen van het nieuwe Bravis. De visie en ambities van Bravis zijn gericht op de toekomst van de zorg en sluiten naadloos aan op de visie van Philips. We hebben elkaar de afgelopen jaren goed leren kennen en hebben er vertrouwen in dat we juist samen nog meer mooie projecten kunnen realiseren die de (digitale) patiëntenzorg ten goede komen.”

Zorguitkomsten verbeteren
“Ons doel is om samen zorguitkomsten te verbeteren door ondersteuning van zorgprocessen met nieuwe oplossingen, maar ook om een betere ervaring voor patiënten en zorgverleners te realiseren”, zegt Henk Valk, CEO bij Philips Benelux. “In dit partnerschap brengen we onze kennis samen, Philips heeft kennis over het ontwikkelen van slimme oplossingen en Bravis heeft kennis vanuit de klinische praktijk. De samenwerking die we in 2019 zijn gestart met de Biosensor, ook wel de slimme pleister genoemd, en Guardian platform was een succes. Hierin hebben we onderzoek gedaan naar de werklast reductie bij verpleegkundigen die deze oplossing gebruiken. Dit project heeft een werklastreductie opgeleverd en dat is in deze tijden van personeelstekorten natuurlijk enorm mooi. Wij gaan ons inzetten voor veel meer van deze succesverhalen de komende tien jaar.”

Maagoperaties
Om meer successen te realiseren zullen Bravis en Philips per jaar tenminste twee nieuwe projecten opzetten. Het eerstvolgende project is het optimaliseren van het bariatrische zorgpad (maagoperaties). Bij dit project worden patiënten vervroegd ontslagen, waarbij de patiënt op afstand gevolgd wordt met de Philips Healthdot sensor.

Optimaliseren van het bariatrische zorgpad
Per week vinden ongeveer 30 bariatrische operaties plaats in het Bravis ziekenhuis. Samen met Philips wil Bravis de capaciteit uitbreiden en de kwaliteit van de bariatrische zorg verder verbeteren. Voorafgaand aan een operatie worden patiënten voorbereid op hun operatie door middel van vragenlijsten, educatie, oefeningen en dieetadvies. Ze kunnen daarover digitaal contact opnemen met hun zorgverlener via het Philips Engage platform.

Registreert continu
Na de operatie krijgen de patiënten de draagbare Healthdot sensor. Deze sensor registreert continu de hartslag, ademhalingsfrequentie, houding en activiteit van de patiënt en stuurt dit naar zijn of haar behandelaar in het ziekenhuis. Zij kunnen dit weer via het Philips Guardian platform monitoren. Door de ondersteuning met slimme software en monitoring op afstand kan een patiënt eerder uit het ziekenhuis worden ontslagen en thuis rehabiliteren. De follow-up na de operatie kan ook via het Engage platform, zodat de afspraken met de polikliniek ook digitaal kunnen plaatsvinden.

Op afstand monitoren
“Met behulp van de Healthdot sensor kunnen we patiënten op afstand monitoren en daardoor dus ook buiten het ziekenhuis goede en veilige zorg leveren”, zegt Marcel Swijnenburg, zorgmanager acuut complex snijdend van het Bravis Ziekenhuis. “We zijn erg enthousiast over dit project. Onze patiënten voelen zich veilig(er) doordat ze continu gemonitord kunnen worden en medewerkers hoeven minder te registreren doordat de Healthdot sensor is gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier”.

Op de foto geven bariatrisch chirurg Pierre Feskens (r) en verpleegkundige Kadoes Aguezal utleg over de Philips Healthdot sensor aan een patiënt.