Actuele informatie over het Coronavirus en de meest gestelde vragen en antwoorden

terug naar infopagina corona

Hier leest u alle updates over het Coronavirus, voor zover deze van belang zijn voor patiënten en bezoekers van het Bravis ziekenhuis. Het Bravis ziekenhuis houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en heeft de nodige voorzorgs- maatregelen genomen om verdere verspreiding van het Coronavirus in te kunnen perken. 

Update donderdag 28 mei 2020

Aantal coronapatiënten onder de tien
Het aantal patiënten in het Bravis ziekenhuis met bewezen corona is vrij stabiel. Momenteel worden 9 coronapatiënten verpleegd, waarvan 6 op de Intensive Care.

Het aantal patiënten dat uit het ziekenhuis is ontslagen is inmiddels opgelopen tot 176 personen. Sinds  de uitbraak van het virus zijn in het Bravis 51 patiënten overleden aan de gevolgen van corona.

Dit is voorlopig de laatste update over de stand van zaken in het Bravis ziekenhuis rondom het coronavirus.


Update woensdag 20 mei 2020

Tien patiënten met coronabesmetting
In het Bravis ziekenhuis liggen 10 patiënten met bewezen corona. Van deze patiënten worden er 8 verpleegd op de Intensive Care. Het aantal patiënten dat uit het ziekenhuis is ontslagen is inmiddels opgelopen tot 165 personen. Sinds  de uitbraak van het virus zijn in het Bravis 49 patiënten overleden aan de gevolgen van corona.


Update donderdag 14 mei 2020

Minder dan tien coronapatiënten
Het aantal patiënten met bewezen corona is in het Bravis ziekenhuis gedaald tot 9 personen. Van deze patiënten worden er 8 verpleegd op de Intensive Care en 1 in de kliniek. Het aantal patiënten dat uit het ziekenhuis is ontslagen is inmiddels opgelopen tot 158 personen. Sinds de uitbraak van het virus zijn in het Bravis 49 patiënten overleden aan de gevolgen van corona.


Update donderdag 7 mei 2020

Kapsalon weer open
Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is vanaf maandag 11 mei weer mogelijk. Dat betekent dat ook de kapsalon op de begane grond van het Bravis ziekenhuis op de locatie Roosendaal weer open gaat. Patiënten, bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis kunnen zich daar onder voorwaarden laten knippen en ook hun handen laten manicuren. De voorwaarden zijn dat altijd een afspraak gemaakt moet worden (088-7068438) en dat de kapper vooraf vraagt of de klant verkoudheidsklachten heeft. 

Mondneusmaskers
Bij het al dan niet gebruiken van mondneusmaskers volgt het Bravis ziekenhuis de richtlijnen van het RIVM. In het algemeen geldt dat de zorgverlener bij het behandelen van patiënten zonder klachten geen mondneusmasker hoeft te dragen. Daarom worden medewerkers en patiënten vooraf gevraagd of zij verkoudheidsklachten hebben. Zijn er geen klachten, dan is ook geen mondneusmasker nodig. Een uitzondering vormen risicovolle handelingen.

Bravis Plaza’s|
Als het virus onder controle blijft kunnen onder andere restaurants per 1 juni weer onder voorwaarden open. Dat zou betekenen dat ook de ziekenhuisrestaurants Bravis Plaza weer patiënten en bezoekers kunnen ontvangen. In totaal mogen slechts 30 mensen tegelijk worden toegelaten in de Plaza’s, inclusief personeel. Uiteraard moet 1,5 meter afstand gehouden worden.

IC-capaciteit terug naar 20 bedden
De daling van het aantal coronapatiënten op de Intensive Care zet zich voort. Hierdoor kan in het Bravis ziekenhuis de capaciteit verder worden verlaagd naar 20 IC-bedden. Twee weken geleden was het aantal bedden al van 30 naar 24 teruggebracht.

Aantal coronapatiënten onder de twintig
In het Bravis ziekenhuis is het aantal patiënten met bewezen corona gedaald tot 19 personen. Dat is het laagste aantal sinds 20 maart. Van de 19 coronapatiënten verblijven er 9 op de Intensive Care.
Het aantal patiënten dat voldoende hersteld is om naar huis te gaan is opgelopen tot 152 personen. Sinds de uitbraak van het virus zijn in het Bravis ziekenhuis 46 patiënten aan de gevolgen van corona overleden.

 

Update donderdag 30 april 2020

Maatregelen bij opstarten reguliere zorg
Nu de reguliere zorg in het Bravis ziekenhuis stapsgewijs weer wordt opgestart, zijn diverse maatregelen getroffen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. De belangrijkste manier om te voorkomen dat besmetting met het coronavirus in het ziekenhuis optreedt is het weren van mensen met verkoudheidsklachten. De kans dat patiënten zonder klachten een eventueel virus overdragen is namelijk zeer gering.

 • Patiënten die een poliklinische of klinische afspraak hebben worden de dag daarvoor gebeld met de vraag of zij verkoudheidsklachten hebben (hoesten, benauwdheid en/of koorts).
 • Hebben deze patiënten klachten, dan worden zij gevraagd een nieuwe afspraak te maken als zij minstens 24 uur klachtenvrij zijn. Tenzij het bezoek door de hoofdbehandelaar medisch noodzakelijk wordt geacht.
 • Patiënten die geen klachten hebben kunnen naar het ziekenhuis komen. Bij de ingang worden zij nogmaals ondervraagd. Hebben deze patiënten alsnog klachten, dan krijgen zij een mondneusmasker overhandigd. In andere gevallen is dat niet nodig.


Cohortafdeling Roosendaal gesloten
Sinds eind maart worden op beide locaties van het Bravis ziekenhuis patiënten met bewezen corona verpleegd op een aparte, afgesloten afdeling. Doordat het aantal coronapatiënten flink is gedaald, kon de zogenoemde cohortafdeling in Roosendaal inmiddels worden gesloten. Op deze locatie is teruggegaan naar cohortverpleging. Dat betekent dat zowel van corona verdachte als bewezen patiënten op een afdeling in een isolatiekamer worden verzorgd. In Bergen op Zoom blijft vooralsnog een cohortafdeling gehandhaafd.

Aantal coronapatiënten blijft stabiel
Het aantal coronapatiënten in het Bravis ziekenhuis is de afgelopen week stabiel gebleven. Op dit moment worden 23 patiënten met bewezen corona in het ziekenhuis verpleegd. Daarvan verblijven 14 coronapatiënten op de Intensive Care. Het aantal patiënten dat voldoende hersteld is om naar huis te gaan is opgelopen tot 145 personen. Sinds de uitbraak van het virus zijn in het Bravis ziekenhuis 42 patiënten aan corona overleden. 


Update donderdag 23 april 2020

Reguliere zorg wordt weer opgestart
Net als in de rest van Nederland wordt in het Bravis ziekenhuis de reguliere zorg stapsgewijs weer opgestart. Door het coronavirus was het noodzakelijk om deze zorg tijdelijk af te schalen. Een groot aantal afspraken, behandelingen en operaties werd uitgesteld om zo medewerkers, bedden en apparatuur vrij te maken voor de verzorging van de coronapatiënten. Acute en oncologische zorg is altijd doorgegaan.

Het is noodzakelijk dat de reguliere zorg weer wordt opgestart om gezondheidsschades en lange wachttijden te voorkomen. Dat is ook mogelijk doordat de toestroom van coronapatiënten afneemt. 

De komende weken wordt het aantal operaties opgevoerd. Dat is mogelijk doordat de druk op de Intensive Care langzaam maar zeker afneemt.

Hart van Nederland
Een cameraploeg van Hart van Nederland heeft vanmorgen opnamen gemaakt in het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom. Gefilmd werd de afsluiting van een project van de Kinder Advies Raad. De KAR had diverse scholen gevraagd om hun leerlingen tekeningen te laten maken voor medewerkers en patiënten van ons ziekenhuis. In totaal zijn meer dan 125 tekeningen ontvangen, die vanmorgen zijn uitgedeeld. De KAR reikte daarnaast doosjes Merci uit aan het personeel en zelfgemaakte goodiebags aan de afdeling Kind & Jeugd. Die cadeaus gingen gepaard met een tas vol knuffels voor de kinderen die nu in het ziekenhuis liggen en door de coronamaatregelen weinig bezoek ontvangen.

De reportage is vanavond om 18.00 uur te zien in Hart van Nederland op SBS6.

Aantal coronapatiënten flink gedaald
Het aantal coronapatiënten is in het Bravis ziekenhuis de afgelopen dagen flink gedaald. Op dit moment worden 23 patiënten met bewezen corona in het ziekenhuis verpleegd. Dat is het laagste aantal sinds 21 maart. Van de 23 coronapatiënten verblijven er 16 op de Intensive Care.Het aantal patiënten dat voldoende hersteld is om naar huis te gaan is inmiddels gestegen tot 137 personen. Daarnaast zijn 30 patiënten naar een verpleeghuis gebracht om daar verder te herstellen. In totaal zijn nu 38 patiënten in het Bravis ziekenhuis overleden aan het coronavirus. 

 

Update maandag 20 april 2020

Poliklinische zorg opgeschaald
Vandaag is een begin gemaakt met het opschalen van de poliklinische zorg. Patiënten voor wie een bezoek aan de polikliniek noodzakelijk is worden (opnieuw) ingepland. Bij de ingangen staan tijdelijk twee Bravis-medewerkers om de patiënten wegwijs te maken en te informeren over de geldende maatregelen. De wachtkamers zijn zo ingericht dat patiënten 1,5 meter afstand kunnen houden. Koffiebar DAG bij de ingang van de polikliniek in Roosendaal en de Bravis Plaza’s op beide locaties zijn open voor take-awayproducten. Hiervoor zijn looproutes uitgezet.

Huidige stand van zaken rond het coronavirus
De situatie rondom het coronavirus blijft in het Bravis ziekenhuis vrij stabiel. Op dit moment worden 32 patiënten met bewezen corona in het ziekenhuis verpleegd. Daarvan liggen 16 patiënten op de Intensive Care.
Het aantal patiënten dat voldoende hersteld is om naar huis te gaan is inmiddels gestegen tot 123. Bovendien zijn 26 patiënten overgeplaatst naar een verpleeghuis om daar verder te herstellen.
Het totaalaantal patiënten dat in het Bravis ziekenhuis is overleden aan het coronavirus is de afgelopen dagen opgelopen tot 36. 


Update dinsdag 16 april 2020

Opschalen poliklinische zorg
De afgelopen weken is veel tijd en energie gestoken om de spreekuren op de poliklinieken waar mogelijk doorgang te laten vinden. Veel afspraken vinden telefonisch of via beeldbellen plaats, maar soms ook nog fysiek. Gezien de doorlooptijd en de oplopende wachtlijsten is besloten een start te maken met het opstarten van de poliklinieken en onderzoeksafdelingen.

Op dit moment treft het Bravis ziekenhuis voorbereidingen om de poliklinische zorg waar mogelijk en op een veilige en verantwoorde manier vanaf maandag 20 april weer op te starten. Patiënten voor wie een bezoek aan de polikliniek noodzakelijk is als gevolg van het uitstellen van zorg, worden actief benaderd. De selectie vindt voorlopig plaats op basis van medische urgentie, die wordt bepaald door de hoofdbehandelaar.
De afdeling Radiologie zet vanaf zaterdag 18 april op zaterdagen extra programma’s voor CT- en MRI-onderzoek in om zo patiënten te spreiden en een deel van de wachtlijst te kunnen inlopen.

Veilig en verantwoord
Om die zorg goed en veilig te kunnen verrichten voor zowel patiënten als zorgverleners treffen we uitgebreide voorzorgsmaatregelen ten aanzien van handhygiëne en inrichting van de wachtruimtes (anderhalve meter afstand en zo min mogelijk mensen tegelijk over de vloer).
Ook zijn regels opgesteld voor begeleiding naar het ziekenhuis. Patiënten worden verzocht alleen naar het ziekenhuis te komen.Tijdens de afspraak kan de patiënt iemand via de telefoon mee laten luisteren. Mocht men door omstandigheden niet alleen kunnen komen, dan mag de patiënt maximaal 1 begeleider meenemen. Bij verkoudsheidsklachten (hoesten of benauwdheid) al dan niet met koorts wordt de patiënt gevraagd telefonisch contact met het ziekenhuis op te nemen of - ingeval van de begeleider - een andere begeleider mee te vragen.

Nieuwe maatregelen Bravis Plaza’s
De koffiebar DAG bij de ingang polikliniek Roosendaal en de Bravis Plaza’s zijn sinds zondag 15 maart gesloten voor bezoekers. Aangezien de poliklinieken op beide locaties weer opgestart worden, is het vanaf 20 april voor patiënten en bezoekers mogelijk om een take-away assortiment te verkrijgen in de Plaza bij de hoofdingang en koffiebar DAG op locatie Roosendaal.

Openingstijden
- De Bravis Plaza-winkel hoofdingang in Roosendaal (assortiment take-away):
  maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 19.00 uur /  zaterdag en zondag van 10.30 tot 19.00 uur

- De Plaza koffiebar DAG ingang polikliniek Roosendaal (assortiment take-away):
  maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur

De huidige situatie in Bravis Plaza 130 in Roosendaal en Bravis Plaza Bergen op Zoom blijft gehandhaafd. Dat wil zeggen dat ook hier take-away maaltijden verkrijgbaar zijn.

Huidige stand van zaken rond het coronavirus
In het Bravis ziekenhuis verbetert de situatie rondom het coronavirus zich langzaam maar zeker. Op dit moment worden 32 patiënten met bewezen corona in het ziekenhuis verpleegd, waarvan 16 op de intensive care.
Het totaal aantal coronapatiënten dat voldoende hersteld is om naar huis te gaan is inmiddels gestegen tot 112 personen. Daarnaast zijn 23 patiënten voor een verder herstel naar een verpleeghuis gegaan.
Helaas is in de afgelopen dagen in het Bravis ziekenhuis opnieuw een patiënt overleden aan het coronavirus. Dat brengt het totaal aantal overledenen op 29 personen.

 

Update dinsdag 14 april 2020

Huidige stand van zaken
Steeds meer patiënten zijn voldoende hersteld om weer naar huis te kunnen. Sinds de uitbraak van het virus zijn 105 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen. 18 patiënten zijn voor verder herstel naar een verpleeghuis gegaan, 6 patiënten zijn overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Helaas zijn sinds de uitbraak 28 patiënten in het Bravis ziekenhuis aan corona overleden. 

Op dit moment liggen 36 patiënten met bewezen corona opgenomen, waarvan 17 op de intensive care.

Aandacht in de media
Het is mooi om te zien dat enkele ontwikkelingen en initiatieven uit het Bravis ziekenhuis niet alleen veel aandacht in de regionale media hebben gekregen, maar ook landelijk zijn opgepakt. Zo is het bericht over de nieuwe testapparatuur van Microvida op NOS.nl geplaatst. Het artikel over de portretfoto’s van onze IC-medewerkers op de beschermende pakken is overgenomen door de Telegraaf (zowel online als de printversie), Jeugdjournaal.nl en Zorgnu, een site van Avrotros.

Medewerkers vertellen over hun ervaringen
Collega’s van diverse afdelingen vertellen in een vlog wat de coronacrisis met hen doet. Lees op de website mee met hun ervaringen.

Een kaarsje brandt….
Op beide locaties van het Bravis ziekenhuis bevindt zich een stilteruimte; in Bergen op Zoom naast de aula op de 1e verdieping en in Roosendaal op de begane grond naast het Patiënten Service Bureau. In deze moeilijke tijden houden de geestelijk verzorgers hier een kaarsje brandend voor patiënten, voor hun naasten, voor iedereen in de zorg.
Ook op het digitaal rustpunt www.bravisrustpunt.nl is een digitale kaars ontstoken. Hier bieden de geestelijk verzorgers woorden van kracht en troost aan de lezer, versterkt door prachtige beelden. Ook vindt u er luisterteksten voor ontspanning en meditatie.
Bezoekers van het digitaal rustpunt kunnen er ook zelf een wenskaarsje aansteken en hun gedachten delen.

In deze tijd van fysieke afstand tot elkaar is het fijn een bezoek te brengen aan deze troostrijke digitale omgeving.

 

Update donderdag 9 april 2020

Huidige stand van zaken
Het Bravis ziekenhuis ziet steeds meer coronapatiënten die voldoende hersteld zijn om naar huis te kunnen. Inmiddels zijn 91 patiënten ontslagen. Momenteel worden 35 patiënten met bewezen corona verpleegd, waarvan 18 op de Intensive Care.
Helaas zijn sinds de virusuitbraak 25 coronapatiënten in het Bravis ziekenhuis overleden.

Antistoftesten
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het ontwikkelen van diverse antistoftesten. Doel van deze testen is om aan te tonen dat mensen het coronavirus hebben doorgemaakt en daarmee immuniteit is ontwikkeld. Microvida in het Bravis ziekenhuis trekt hierin op met het RIVM en Erasmus MC. In een landelijke werkgroep worden de diverse testen geëvalueerd en de beste geselecteerd. Vervolgens zullen deze testen landelijk ingekocht en verspreid worden onder de opschalingslaboratoria, waaronder Microvida. Hoelang dit nog gaat duren is onbekend, gerekend wordt op een aantal weken.

Nieuw testapparaat bij Omroep Brabant
De nieuwe machine van Microvida waarmee meer en sneller getest kan worden op het coronavirus is sinds dinsdag volop in gebruik. De regionale media heeft dit nieuws massaal opgepakt. Naast berichten online en op papier heeft Omroep Brabant een reportage opgenomen en een interview met Bram Diederen afgenomen. Dit item is donderdag vanaf 17.30 uur te zien in Brabant Nieuws.

 

Update maandag 6 april 2020

Huidige stand van zaken
In het Bravis ziekenhuis is het aantal patiënten met bewezen corona verder gedaald tot 36. Daarvan liggen 18 patiënten op de Intensive Care. Twee patiënten van de IC zijn afgelopen weekend overgeplaatst naar een ander ziekenhuis in Nederland. Helaas zijn sinds vrijdag 3 patiënten overleden aan het coronavirus. In totaal zijn nu 19 coronapatiënten in het Bravis ziekenhuis overleden.
Sinds afgelopen vrijdag mochten 14 patiënten naar huis omdat zij voldoende hersteld waren. Dat brengt het totaal aantal ontslagen op 73 personen.

Philips uitwisselportaal
Het overplaatsen van patiënten naar andere ziekenhuizen wordt gecoördineerd door het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) en het Regionaal Centrum Patiënten Spreiding (RCPS). Om patiënten goed over te dragen aan een ander ziekenhuis, is het belangrijk dat op eenvoudige wijze patiëntgegevens uitgewisseld kunnen worden. Hier was eerder geen uniform systeem voor. Landelijk is afgesproken om voor de overdracht van patiënten gebruik te maken van het Philips uitwisselportaal. Het portaal maakt het mogelijk om beelden en documenten veilig uit te wisselen, zodat de overdracht van patiënten soepeler verloopt. Het Bravis ziekenhuis neemt het portaal vanaf vandaag in gebruik.

 

Update vrijdag 3 april 2020

Huidige stand van zaken
De situatie met betrekking tot het coronavirus is in het Bravis ziekenhuis vrij stabiel. Het aantal opgenomen patiënten met bewezen corona bedroeg vanmorgen 50 personen. Dat is 1 patiënt meer dan de dag daarvoor. Op de Intensive Care worden 19 coronapatiënten verpleegd, hetzelfde aantal als donderdag.

In het afgelopen etmaal mochten 5 coronapatiënten naar huis omdat zij voldoende hersteld zijn. Dat brengt het totaal aantal ontslagen patiënten op 59. Helaas is 1 coronapatiënt komen te overlijden. In totaal zijn nu 16 patiënten met het coronavirus in het Bravis ziekenhuis overleden.

Coronapatiënten op geriatrische revalidatieafdeling
Sinds donderdag 26 maart is een deel van de geriatrische revalidatieafdeling van tanteLouise in Bergen op Zoom ingericht als cohortafdeling. Hier worden coronapatiënten verpleegd die in het Bravis ziekenhuis zijn hersteld maar nog niet voldoende zijn aangesterkt om naar huis te kunnen. Deze samenwerking tussen Bravis en tanteLouise is volgens zorggroepmanager Anton Valk als vanzelf ontstaan. “De geriatrische revalidatieafdeling ving al patiënten op die in het ziekenhuis hadden gelegen maar nog onvoldoende waren opgeknapt om naar huis te gaan. Nu doen ze dat ook met coronapatiënten”, legt hij uit. “Hiervoor zijn 15 bedden vrijgemaakt. Voor de personele bezetting werkt tanteLouise samen met Stichting Groenhuysen. Een deel van de afdeling is helemaal ingericht als cohortafdeling, dus met alle beschermende maatregelen. Voor ons is het ideaal dat de afdeling boven het Moeder & Kindcentrum is gelegen, dus binnen ons complex. Daardoor hebben we geen enkele behoefte om bijvoorbeeld hotelkamers buiten de zorg voor deze opvang te gaan inrichten. De bedden daar zijn ook eventueel beschikbaar voor andere ziekenhuizen in de regio. Het is heel mooi dat tanteLouise in samenwerking met Groenhuysen deze taak oppakt. We zijn daar zeer mee geholpen.”

 

Update donderdag 2 april 2020

Huidige stand van zaken
Het aantal patiënten met bewezen corona is in het Bravis ziekenhuis licht gedaald tot 49 personen. Daarvan worden 19 patiënten op de Intensive Care verpleegd. In deze hectische tijd had de IC goed nieuws. Vandaag kon de eerste IC-patiënt die kunstmatig beademd werd worden overgeplaatst naar de afdeling. 

Woensdag waren 6 coronapatiënten zodanig hersteld dat zij naar huis mochten. Het totaal ontslagen patiënten is daarmee opgelopen tot 54 personen. Daarnaast zijn in totaal 5 patiënten vanuit het Bravis ziekenhuis overgeplaatst naar de geriatrische revalidatieafdeling van tanteLouise in Bergen op Zoom om verder te herstellen.

Stayokay biedt Bravis kamers aan
Midden in de bossen van Bergen op Zoom ligt hostel Stayokay. De hostelketen heeft tien huisjes beschikbaar gesteld voor het Bravis ziekenhuis. Zij kunnen worden gebruikt door bijvoorbeeld familieleden van coronapatiënten die uit andere ziekenhuizen zijn overgeplaatst. Elk huisje heeft 6 slaapplaatsen, een badkamer met wastafel, toilet en douche en een woonkamer met terras. Stayokay is gelegen aan de Boslustweg 1 in Bergen op Zoom, op 500 meter van Bravis-locatie Bergen op Zoom en op 15 kilometer van locatie Roosendaal.

Familieleden van patiënten die gebruik willen maken van deze mogelijkheid kunnen contact opnemen met Bert Puiman via tel. 088-7068000.

 

Update woensdag 1 april 2020

Huidige stand van zaken
In het Bravis ziekenhuis worden 50 patiënten met bewezen corona verpleegd, waarvan 19 op de Intensive Care. Eén patiënt is zodanig hersteld dat hij van de IC overgeplaatst kon worden naar de afdeling. Dinsdag zijn helaas opnieuw 2 coronapatiënten overleden. Sinds het uitbreken van corona zijn in het Bravis ziekenhuis in totaal 15 patiënten overleden aan het virus.
Dinsdagmorgen waren opnieuw 5 coronapatiënten zodanig hersteld dat zij het ziekenhuis mochten verlaten. Dat brengt het totaal op 48 ontslagen patiënten.

Overnamen uit andere ziekenhuizen
Van de 50 coronapatiënten die in het Bravis ziekenhuis worden verpleegd zijn 10 patiënten afkomstig uit andere ziekenhuizen. Zij zijn overgenomen van Amphia, ZorgSaam, het Franciscus Gasthuis, Rijnstate en Bernhoven. Hiermee wil het Bravis ziekenhuis meehelpen om de druk in de andere ziekenhuizen te verlichten. De overplaatsingen worden gecoördineerd door het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) en het Regionaal Centrum Patiënten Spreiding (RCPS).

Spoedeisende Hulp
Dat de instroom van nieuwe coronapatiënten in het Bravis ziekenhuis zich enigszins stabiliseert is goed merkbaar op de Spoedeisende Hulp. De SEH is in veel gevallen de eerste afdeling waar patiënten met het coronavirus of een verdenking daarvan in het ziekenhuis komen. Door deze stabilisatie en het feit dat het vrij rustig is met reguliere patiënten, kunnen SEH-medewerkers assisteren op de Intensive Care. Momenteel draaien 4 tot 5 SEH-verpleegkundigen diensten op de IC en is een arts-assistent van de Spoedeisende Hulp aan het werk op Intensive Care.

 

Update dinsdag 31 maart 2020

Capaciteit Intensive Care verdubbeld in Bravis ziekenhuis
Het aantal coronapatiënten dat IC-verpleging nodig heeft is sinds afgelopen weekend fors toegenomen. Dinsdag 31 maart lagen op de Intensive Care 19 patiënten met bewezen corona tegenover 9 afgelopen vrijdag. Om de druk op te kunnen vangen heeft het Bravis ziekenhuis de capaciteit van zijn IC verdubbeld.

Onder normale omstandigheden heeft het Bravis ziekenhuis 15 IC-bedden. Dat aantal is verdubbeld naar 30, waarvan 24 bedden voor coronapatiënten. Op de locatie Bergen op Zoom is de verkoeverafdeling nu ook in gebruik als Intensive Care met 6 bedden voor IC-patiënten die geen corona hebben.

Naast de bedden is ook het aantal medewerkers op de IC uitgebreid. De anesthesiemedewerkers, operatieassistenten en verkoeververpleegkundigen van de OK’s zijn nu aan het werk op de Intensive Care. Apothersassistenten helpen bij het gereedmaken van de medicatie. De logistieke medewerkers zijn vaker op de IC te vinden, omdat de behandeling van coronapatiënten veel meer medicijnen en materialen vergt.

Het Bravis ziekenhuis prijst zich gelukkig dat zoveel medewerkers de Intensive Care ondersteunen.

Totaal aantal coronapatiënten
In totaal lagen in het Bravis ziekenhuis dinsdag 49 patiënten met bewezen corona. Daarvan zijn 8 patiënten afkomstig uit andere ziekenhuizen. In het afgelopen etmaal zijn helaas opnieuw 2 coronapatiënten overleden. Het totaal aantal overleden patiënten met corona komt daarmee in het Bravis ziekenhuis op 13 personen.

Het totaal aantal patiënten met coronavirus dat is ontslagen uit het ziekenhuis is opgelopen tot 43 personen.

Medewerkers worden weer getest
Deze week start laboratorium Microvida in het Bravis ziekenhuis met een nieuwe machine waarmee meer en sneller testen geanalyseerd kunnen worden. Met dit apparaat is het mogelijk om circa 1000 monsters per dag te verwerken. Hierdoor is het weer mogelijk om eigen medewerkers te testen. Medewerkers met forse luchtwegklachten en/of koorts worden getest, evenals medewerkers van de Spoedeisende Hulp, Intensive Care en de cohortafdeling met milde klachten.

 

Update maandag 30 maart 2020

Huidige stand van zaken 
In het Bravis ziekenhuis lagen vandaag rond het middaguur 45 patiënten met bewezen corona. Helaas zijn in het afgelopen etmaal 2 coronapatiënten overleden. Dat brengt het totaal aantal overleden personen in het Bravis ziekenhuis met corona op 11 patiënten. Het totaal aantal patiënten met het coronavirus dat is ontslagen uit het ziekenhuis is opgelopen tot 35 personen.

Intensive Care
Op de Intensive Care worden op dit moment 17 personen verzorgd. Na een periode van een toenemende instroom op IC is de verwachting dat vandaag de eerste patiënten met corona van de IC ontslagen kunnen worden. Zij zijn voldoende hersteld om terug te gaan naar de kliniek. 

Update zondag 29 maart 2020


Huidige stand van zaken
Het aantal coronapatiënten dat in het Bravis ziekenhuis wordt verpleegd is gestegen naar 46 personen. De stijging komt vooral doordat 8 patiënten zijn overgenomen van andere ziekenhuizen. Twee van deze patiënten zijn uiteindelijk op de Intensive Care terechtgekomen. De overplaatsing is gecoördineerd door het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) en het Regionaal Centrum Patiënten Spreiding (RCPS). Het matchen en overplaatsen van patiënten is een complexe logistieke operatie die veel afstemming en daardoor tijd vraagt. Uiteindelijk kwamen de patiënten zaterdag pas laat op de avond aan in Bravis. De Raad van Bestuur waardeert het zeer dat, ondanks deze problemen rondom de afstemming, medewerkers zich hebben ingezet deze patiënten zo goed mogelijk op te vangen. 

Intensive Care
Het totaal aantal IC-patiënten met corona is mede door de overname van patiënten uit andere ziekenhuizen gegroeid naar 18 personen. De Intensive Care van het Bravis ziekenhuis heeft momenteel een totale capaciteit van 24 bedden, waarvan 20 voor coronapatiënten.

Het aantal IC-bedden wordt uitgebreid naar 30, waarvan 24 bestemd zijn voor coronapatiënten. Deze uitbreiding is mogelijk door geplande operaties in Roosendaal te verplaatsen naar Bergen op Zoom. Daardoor kunnen nog meer OK-beademingsapparatuur en OK-medewerkers ingezet worden voor IC-patiënten.

Ontslagen patiënten
Het totaal aantal ontslagen patiënten met corona is in het Bravis ziekenhuis inmiddels opgelopen tot 31 personen.

 

Update 28 maart 2020

Daling totaal aantal coronapatiënten zet zich voort

In het Bravis ziekenhuis heeft de daling van het totaal aantal patiënten met het coronavirus zich doorgezet. Zaterdag werden rond het middaguur 35 coronapatiënten verpleegd, tegenover 40 een dag daarvoor. Naar huis mochten 2 patiënten en 2 patiënten zijn overgeplaatst naar de geriatrische revalidatieafdeling van tanteLouise in Bergen op Zoom om verder te herstellen. Helaas is in het afgelopen etmaal 1 coronapatiënt komen te overlijden.

Het aantal coronapatiënten op de Intensive Care is toegenomen tot 14 personen. Van deze patiënten zijn er 3 overgenomen uit andere ziekenhuizen. 

Update 27 maart 2020

Totaal aantal patiënten stabiel gebleven
In het Bravis ziekenhuis lagen vrijdag rond het middaguur 40 patiënten met bewezen corona, waarvan 2 nieuwe patiënten. Helaas zijn in het afgelopen etmaal 3 coronapatiënten overleden. Het totaal aantal ontslagen patiënten is opgelopen tot 28 personen. Op de Intensive Care worden op dit moment 8 personen verzorgd.

Revalidatieafdeling tanteLouise nu Corona cohortafdeling voor VVT
Donderdag 26 maart zijn de eerste 5 patiënten van het Bravis ziekenhuis overgeplaatst naar de geriatrische revalidatieafdeling van tanteLouise in Bergen op Zoom. Deze afdeling is gelegen boven het Moeder & Kindcentrum. De patiënten zijn medisch stabiel maar nog niet volledig klachtenvrij en genoeg aangesterkt om naar huis te gaan. In totaal heeft tanteLouise hiervoor 15 bedden vrij. Verpleegkundigen van de zorginstelling lopen mee op de longafdeling om specifieke kennis op te doen voor de behandeling van coronapatiënten.

 

Update 26 maart 2020

Totaal aantal patiënten stabiel gebleven
Het totaal aantal patiënten met bewezen corona is stabiel gebleven. Donderdag werden rond het middaguur 42 coronapatiënten in het Bravis ziekenhuis verpleegd, eenzelfde aantal als de dag daarvoor. In de afgelopen 24 uur zijn vier patiënten ontslagen en vier nieuwe patiënten met het coronavirus opgenomen. Het aantal coronapatiënten dat op de Intensive Care verblijft is gestegen naar negen personen. 

Cohortafdelingen
Donderdag 26 maart zijn de eerste 10 coronapatiënten vanuit Bergen op Zoom naar de cohortafdeling (3B) in Roosendaal gebracht. De afdeling is nu dan ook volledig operationeel.

Werken in Bravis is veilig
Gezins- en familieleden van onze medewerkers maken zich zorgen om de gezondheid van hun dierbaren die in het Bravis ziekenhuis werken. Die ongerustheid is begrijpelijk, maar niet nodig. Het Bravis ziekenhuis stelt alles in het werk om zijn medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. Op de afdelingen waar coronapatiënten verblijven dragen de medewerkers beschermende kleding. Op andere plaatsen in het ziekenhuis wordt iedereen nadrukkelijk gewezen op het desinfecteren of wassen van de handen en het houden van 1,5 meter afstand.

Poli-afspraken in april en mei
Huidige poliklinische afspraken worden waar mogelijk verzet of omgezet in een belafspraak of videoconsult. Besloten is om deze maatregel te verlengen tot en met 10 april. De desbetreffende patiënten worden hierover gebeld. De polikliniek merkt dat patiënten die in de maanden april en mei een afspraak hebben staan zelf bellen om informatie. Dat brengt extra werkdruk met zich mee. Daarom het vriendelijke verzoek om af te wachten tot u gebeld wordt. De uitgestelde zorg is immers ook onze zorg.
 

Update 25 maart 2020

Stand van zaken
In het Bravis ziekenhuis lagen op woensdag 25 maart rond het middaguur 42 patiënten met bewezen corona, waarvan zeven op de Intensive Care. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn in totaal 20 coronapatiënten ontslagen.

Cohortafdelingen
Op de locatie Bergen op Zoom is de eerste cohortafdeling ingericht op F7. Vanaf donderdag 26 maart worden op de afdeling 3B op de locatie Roosendaal eveneens uitsluitend patiënten met bewezen corona verzorgd. In totaal zijn er 63 bedden beschikbaar op beide cohortafdelingen.

Revalidatieafdeling tanteLouise
De geriatrische revalidatieafdeling van tanteLouise boven het Moeder & Kindcentrum in Bergen op Zoom wordt ingezet voor het verzorgen van coronapatiënten. Het gaat hier om patiënten van het Bravis ziekenhuis die volgens de longarts uitbehandeld maar nog niet volledig klachtenvrij zijn. Een aantal verpleegkundigen van tanteLouise loopt momenteel mee op de longafdeling om specifieke kennis voor de behandeling van coronapatiënten op te doen.

Reguliere zorg gaat door
Vanzelfsprekend ligt binnen het Bravis ziekenhuis het accent nu op het verplegen van coronapatiënten. Daarvoor zijn diverse maatregelen genomen, zoals het verschuiven van niet-noodzakelijke operaties en het afbellen van bezoeken aan de polikliniek. Het Bravis ziekenhuis houdt echter ook volop aandacht voor haar patiënten die geen corona hebben. In de klinieken in Bergen op Zoom en Roosendaal blijven zij de vertrouwde, goede zorg houden. Poliklinische afspraken worden zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen gedaan. Hierdoor kan het overgrote deel van deze afspraken doorgang vinden.

Positief nieuws
Hoewel het aantal coronapatiënten dat in het Bravis ziekenhuis wordt verpleegd stijgt, zien we ook dat steeds meer patiënten naar huis kunnen. Tot en met maandag 23 maart waren dat er dertien. De Bode heeft daar een uitgebreid artikel aan gewijd, waarin ook wordt uitgelegd wanneer coronapatiënten worden ontslagen. Dit artikel heeft op sociale media voor veel positieve reacties richting de Bravis-medewerkers geleid. Het artikel met de reacties vindt u hier: https://www.internetbode.nl/regio/roosendaal/310824/bravis-dertien-coronapatinten-ontslagen-uit-ziekenhuis

 

Update 24 maart 2020

Stand van zaken
Het aantal nieuwe patiënten met het coronavirus is in de afgelopen 24 uur toegenomen met zes. Op dit moment verblijven in het Bravis ziekenhuis 34 patiënten die positief getest zijn op het coronavirus. Daarvan liggen 7 patiënten op de Intensive Care.
Eén IC-patiënt is overgeplaatst naar het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes, om de afdeling in Bergen op Zoom te ontlasten. De overplaatsing is geregeld via het regionaal coördinatiepunt.
Maandag 23 maart konden opnieuw twee coronapatiënten naar huis. Dat brengt het totaal aantal ontslagen coronapatiënten op 13 personen.

Houd 1,5 meter afstand
Het kabinet heeft maandag 23 maart aanvullende maatregelen getroffen in de aanpak van het coronavirus. Daarbij is extra de nadruk gelegd op de noodzaak om voldoende afstand van elkaar te bewaren. Het Bravis ziekenhuis doet nogmaals een beroep op patiënten, bezoekers en medewerkers om minimaal 1,5 meter afstand te houden.

 • Stap dan ook niet in een drukke lift,
 • neem verspreid plaats in de wachtruimte,
 • ga niet kort op elkaar in de rij staan en
 • houd bij de balies minimaal 1,5 meter afstand tot de baliemedewerker.

Zo verkleinen we samen de kans dat we besmet raken of anderen besmetten.

 

Update 23 maart 2020

Stand van zaken 
Het aantal patiënten met het coronavirus blijft toenemen. Momenteel verblijven in het Bravis ziekenhuis 31 patiënten die positief zijn getest op het coronavirus. Acht daarvan liggen op de Intensive Care.  

Op dit moment zijn er nog voldoende bedden en medewerkers om besmette patiënten goed te kunnen verzorgen. Sinds afgelopen weekend is er een landelijk coördinatieteam opgericht om patiënten te kunnen uitplaatsen naar andere ziekenhuizen. Hoewel de Intensive Care de druk voelt toenemen, is het verplaatsen van patiënten naar andere ziekenhuizen op dit moment nog niet aan de orde voor het Bravis ziekenhuis.

Afstand houden balies
Patienten en bezoekers worden verzocht om afstand te houden tot de balie. Om dit duidelijk zichtbaar te maken komen er strepen op de grond, zoddat duidelijk is dat 1,5 meter afstand gehouden moet worden. 

Beeldbellen
Poliklinische afspraken zijn (zover mogelijk) omgezet in telefonische consulten. Vanaf vandaag komt daar de mogelijkheid bij van beeldbellen. Beeldbellen is een online consult. 

Update 22 maart 2020

Stand van zaken
De afgelopen 24 uur zijn in het Bravis ziekenhuis zes nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat brengt het totaal aantal patiënten met bewezen corona op 28. Daarvan liggen zes patiënten op de IC.

Mondmaskers
Op dit moment zijn er nog voldoende bedden en medewerkers om het aantal besmette patiënten goed te kunnen verzorgen. In het ziekenhuis is een nieuwe voorraad met mondmaskers aangekomen. Deze maskers zijn goedgekeurd en kunnen dan ook ingezet worden.

Hart onder de riem
Veel mensen steunen het goede werk dat onze medewerkers verrichten. Op de speciale website www.bravisziekenhuis.nl/hart zijn al enkele honderden lieve berichten en complimenten gepost. Dat aantal blijft groeien en is echt een hart onder de riem.

 

Update 21 maart 2020

Aantal patiënten sterk toegenomen
De afgelopen 24 uur vond in het Bravis ziekenhuis een behoorlijke toestroom aan coronapatiënten plaats. Momenteel verblijven in het Bravis ziekenhuis 22 patiënten die positief zijn getest zijn op het coronavirus, waarvan 11 nieuwe patiënten. Op de IC liggen drie bewezen coronapatiënten.

Op dit moment zijn er nog voldoende bedden en medewerkers om het aantal besmette patiënten goed te kunnen verzorgen. Het aantal materialen wordt steeds nijpender. Samen met de andere ziekenhuizen in de regio wordt gezocht naar een oplossing.

Hart onder de riem
Sinds vrijdagavond heeft u de mogelijkheid om de medewerkers van het Bravis ziekenhuis een hart onder de riem te steken. Op beide Bravis-locaties hangt hiervoor een grote poster. Daarnaast is een speciale internetpagina gemaakt om deze berichten met iedereen te delen. Het initiatief wordt massaal omarmd. Zaterdagmorgen waren al vijftig lieve berichten en complimenten gepost, waarvoor onze hartelijke dank. Benieuwd naar de reacties of wilt u zelf een bericht achterhalen? Neem dan een kijkje op www.bravisziekenhuis.nl/hart of bekijk de posters.


Update 20 maart 2020

Huidige situatie
In de ziekenhuizen in de regio Oost- en Midden-Brabant zien we een sterke stijging van het aantal coronapatiënten. De verwachting is dan ook dat het aantal patiënten met het coronavirus in het Bravis ziekenhuis snel zal toenemen. Alles is in gereedheid gebracht om deze patiënten te kunnen verzorgen. Bedden, apparatuur en medewerkers zijn hiervoor vrijgemaakt.

In het Bravis ziekenhuis verblijven momenteel 12 patiënten die positief getest zijn op het coronavirus. Twee patiënten zijn in de afgelopen 24 uur helaas overleden.

ZuidWest TV
Bianka Mennema, lid van de Raad van Bestuur van het Bravis ziekenhuis, was donderdagavond te gast in een speciale uitzending van de talkshow M2 op ZuidWest TV. Gesproken werd over de gevolgen van het coronavirus voor onze regio. De uitzending is terug te kijken via deze link (http://www.zuidwesttv.nl/video/6146/m)


Update 19 maart 2020

Aantal patiënten
In de lijn der verwachting is het aantal positief geteste coronapatiënten toegenomen. Op dit moment verblijven in het Bravis ziekenhuis tien patiënten met het coronavirus. Zes van hen zijn de afgelopen 24 uur opgenomen. Eén patiënt ligt op de IC.

Schenkingen
Het Bravis ziekenhuis wordt overstelpt met schenkingen. Het is hartverwarmend om te zien hoezeer de inwoners van onze regio meeleven met ons ziekenhuis. Onze hartelijke dank daarvoor.

ZuidWest TV
Streekomroep ZuidWest TV zendt vanavond (donderdag) een extra editie uit van de talkshow M2. Deze staat geheel in het teken van de gevolgen van de uitbraak en de bestrijding van het coronavirus voor onze regio. Namens het Bravis ziekenhuis neemt bestuurder Bianka Mennema plaats aan de gesprekstafel. Andere gasten zijn: Han van Midden, burgemeester van Roosendaal, Conny Helder, bestuursvoorzitter tanteLouise en landelijke koepel Activa en Jan Verbaal van Stichting Huisartsenposten West-Brabant. De uitzending is van 21.00 tot 22.00 uur te volgen via kanaal 40 van Ziggo, kanaal 1420 van KPN en Telfort, kanaal 596 van XS4ALL en kanaal 792 van Vodafone.

Informatiepunt
Bij het Bravis ziekenhuis komen veel vragen van patiënten binnen over het coronavirus en wat dit betekent voor hun afspraak of behandeling in het ziekenhuis. Om patiënten hierover te informeren is een informatiepunt opgericht. Dit informatiepunt is te bereiken via telefoonnummer 088- 706 88 66 of via e-mail infocorona@bravis.nl.

 

Update 18 maart 2020

Huidige stand van zaken
Op dit moment zien we in het Bravis ziekenhuis een gestage stijging van het aantal besmette coronapatiënten. De verwachting is dat ook het aantal patiënten wat IC-behoeftig zal zijn, zal toenemen. Op dit moment kan het Bravis ziekenhuis de zorg voor deze groep patiënten goed aan. Er is voldoende personeel inzetbaar, het ziekenhuis is voor alle planbare (electieve) zorg alsmede alle uitstelbare polikliniekbezoeken afgeschaald. Er zijn afspraken gemaakt met collega-instellingen zoals de Huisartsenposten, de huisartsen, de VVT-instellingen en de thuiszorg. Het ziekenhuis heeft voorts een aantal scenario’s uitgewerkt en reeds klaarstaan om op te schalen naar een tweetal cohortafdelingen* voor coronapatiënten. De IC-capaciteit is opgeschaald naar 24 IC-bedden voor het totale Bravis ziekenhuis waarop beademd kan worden.

*Op een cohortafdeling worden alleen patiënten met bewezen coronoabesmetting opgenomen.

Aantal patiënten
In het Bravis ziekenhuis verblijven momenteel vier patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Drie daarvan liggen op de gewone afdeling en één op de IC.

 

Update 17 maart 2020

Aantal patiënten
In het Bravis ziekenhuis zijn nu vier patiënten besmet met het coronavirus. 

Wij helpen Bravis 

Het is hartverwarmend om te zien dat vanuit de omgeving van Bravis, zowel van individuele personen, als ook van maatschappelijke instellingen, gemeentes en bedrijven aangeboden wordt Bravis te ondersteunen. Via het e-mailadres wijhelpenbravis@bravis.nl kunnen mensen hun initiatief of hulp aanmelden.

Op dit moment kunnen wij geen indicatie geven of en wanneer we gebruik kunnen maken van de externe inzet. Wij willen iedereen die zich aanmeldt bedanken en vragen tegelijkertijd om begrip als u niet binnen een korte tijd een concreet verzoek van het Bravis ziekenhuis ontvangt.

 

Update 16 maart 2020

Aantal patiënten
In het Bravis ziekenhuis zijn nu drie patiënten opgenomen die positief getest zijn op het coronavirus. Afgelopen nacht is een patient met het coronavirus overleden. Het gaat om een 82-jarige man met onderliggende gezondheidsproblemen. 

Verdere afschaling 
In navolging van de aangescherpte maatregelen van het kabinet om verspreiding van het virus te beperken (social distancing) en de situatie in de regio worden ook de activiteiten in het ziekenhuis versneld afgebouwd. Dit betekent dat vanaf dinsdag 17 maart alleen nog strikt noodzakelijke poliklinische ingrepen worden uitgevoerd. Poliklinische consulten worden telefonisch gedaan, tenzij een bezoek aan het ziekenhuis noodzakelijk is. De ingrepen, bezoeken en onderzoeken die wel in het ziekenhuis moeten plaatsvinden worden zoveel mogelijk gespreid. Daarnaast wordt het aantal operaties verder afgebouwd. Acuut, semi- acute en oncologische operaties gaan gewoon door, de afschaling gaat over planbare ingrepen. Patiënten die dit betreft worden hierover zo snel mogelijk geïnformeerd. Heeft de patiënt geen bericht ontvangen, dan gaat de operatie door.
 

Update 15 maart 2020

Besmettingen:
In het Bravis ziekenhuis zijn in totaal 4 patiënten met het Coronavirus opgenomen.
 
Bezoek
De bezoekersregeling (één bezoeker per patiënt) wordt verschillend gehanteerd. Meerdere bezoekers komen naar het ziekenhuis, wachten op elkaar in de hal en wisselen elkaar af. Dit is niet de bedoeling. Per patiënt kan één vaste bezoeker per dag op bezoek komen. De communicatie hierover wordt aangescherpt.

Update 14 maart 2020

Er zijn in het Bravis ziekenhuis in totaal drie patiënten met het Coronavirus. Daarnaast is één patiënt overleden. Het gaat hierbij om een 70-jarige vrouw met andere onderliggende gezondheidsproblemen.

Update 13 maart 2020

Bij het Bravis ziekenhuis komen veel vragen van patiënten binnen over het Coronavirus en wat dit betekent voor hun afspraak of behandeling in het ziekenhuis. Om patiënten hierover te informeren is een informatiepunt opgericht.  Dit informatiepunt is te bereiken via telefoonnummer 088- 706 88 66.

Er zijn in totaal nu vier patiënten en tien medewerkers positief getest op het Coronavirus. Het Bravis ziekenhuis bereidt zichzelf en haar medewerkers voor op een toenemend aantal patiënten met het Coronavirus. Naast een informatiepunt voor patiënten is daarom ook een informatiepunt voor medewerkers opgericht. Medewerkers kunnen hier terecht met vragen over gezondheidsklachten of beleid.  

Voldoende medewerkers
Op dit moment is de personele capaciteit in het Bravis ziekenhuis nog voldoende. Wel wordt in het crisisteam nagedacht over scenario’s om eventuele capaciteitsproblemen op te vangen. Zo wordt vanaf maandag een start gemaakt met het afschalen van electieve (planbare) zorg. Dit betekent dat voor sommige patiënten de operatie niet door kan gaan. Acute en oncologische ingrepen gaan altijd door, het gaat om planbare ingrepen. Patiënten die dit betreft worden hierover zo snel mogelijk geïnformeerd. Heeft u geen bericht gehad? Dan gaat uw operatie gewoon door. 

Bij een toenemend aantal besmettingen, neemt ook de druk op de Intensive Care toe. De IC bereidt zich hierop voor en is bezig om het  aantal IC- kamers en beademingsplekken te vergroten.

Daarnaast wordt op verschillende manieren een oproep gedaan voor extra capaciteit. Zo is aan medewerkers gevraagd om aan te geven wanneer zij buiten het dienstrooster om extra inzet kunnen worden als dit nodig is en wordt bekeken of en hoe ook oud-medewerkers, leerlingen/ stagiaires en medewerkers in niet zorgfuncties, maar met een zorgachtergrond kunnen assisteren.  


Update 12 maart 2020

Nieuwe besmettingen in Bravis ziekenhuis

Er zijn in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal drie besmette patiënten opgenomen. Zij liggen in strikte isolatie. Daarnaast zijn vijf medewerkers positief bevonden op het coronavirus. Daarmee zijn in totaal acht medewerkers besmet. Alle betreffende medewerkers zijn thuis in thuisisolatie.

Update 11 maart 2020

Naast de drie eerder positief bevonden medewerkers zijn er tot op heden geen nieuwe gevallen van coronabesmetting onder de medewerkers van het Bravis ziekenhuis aangetoond. Ook zijn er geen besmette patiënten opgenomen. De personele capaciteit is nog altijd voldoende. Wel wordt het steeds lastiger om de voorraad materialen op peil te houden. Zoals elders in Nederland worden middelen schaars, ook door de toenemende exportproblemen vanuit het buitenland. Het voorraadbeheer wordt continu gemonitord en waar nodig wordt actie ondernomen.

Handhygiëne
Bij de ingangen van de poliklinieken en de hoofdingang staan handalcoholdispensers voor patiënten en bezoekers. Gezien het belang van een goede handhygiëne staan vanaf donderdag vrijwilligers klaar om patiënten en bezoekers hier nogmaals op te attenderen.

Eén begeleider per patiënt
Naast de beperking van het bezoek wordt ook een dringend verzoek gedaan aan patiënten om naar een afspraak in het ziekenhuis of bezoek aan de spoedeisende hulp slechts één begeleider mee te brengen. Vertoont de begeleider verkoudheidsverschijnselen, dan wordt geadviseerd een andere begeleider mee te brengen.

Update 10 maart 2020

Twee nieuwe medewerkers Bravis positief getest op Coronavirus

Er zijn in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal twee nieuwe gevallen van coronabesmetting bij medewerkers aangetoond. Het betreft de afdeling OK en de klinische afdeling Cardiologie. De betreffende medewerkers zijn thuis in thuisisolatie. Op dit moment zijn in het Bravis ziekenhuis geen patiënten met het coronavirus opgenomen. De capaciteit in materialen en personeel is op dit moment voldoende.

Het aantal besmettingen van ziekenhuismedewerkers en patiënten in de regio neemt toe. Hierdoor ontstaan ook steeds meer vragen over de maatregelen die genomen moeten worden om de coronaverspreiding te beheersen of te vertragen. Er is hierover dagelijks overleg tussen alle ziekenhuizen in Brabant.

Aanvullende maatregelen Bravis ziekenhuis
Met name onder invloed van de huidige ontwikkelingen in de regio heeft het Bravis ziekenhuis vandaag een aantal aanvullende maatregelen genomen. Deze maatregelen betreffen medewerkers, bezoekers en bijeenkomsten.

Aangepaste bezoektijden vanaf woensdag 11 maart 
Passend bij het beleid in de regio worden de bezoektijden vanaf woensdag 11 maart teruggebracht naar 18.00 uur tot 20.00 uur. Ook wordt het aantal bezoekers per patiënt beperkt tot één bezoeker per patiënt. Bezoekers met klachten zoals verkoudheid, hoesten of koorts worden verzocht thuis te blijven.  

Alle bijeenkomsten tot en met half april afgezegd
Het Bravis ziekenhuis heeft besloten om uit voorzorg alle bijeenkomsten voor patiënten tot medio april af te zeggen. Ook interne en externe bijeenkomsten voor medewerkers, tenzij de bijeenkomst noodzakelijk wordt geacht door de leidinggevende en/of de zorgcontinuïteit.


Update 9 maart 2020

Medewerker Bravis ziekenhuis positief getest op Coronavirus

Het Bravis ziekenhuis heeft afgelopen weekend meegewerkt aan de steekproef die het RIVM in zes ziekenhuizen in Brabant heeft uitgezet. 195 medewerkers uit de zorg- en niet-zorgafdelingen zijn daarbij gescreend op het Coronavirus. Inmiddels zijn de testuitslagen bekend: één medewerker is positief getest. Zij zit thuis in isolatie.

“We hebben betreffende medewerker meteen over de uitslag geïnformeerd. Zij zit thuis in isolatie,” vertelt bestuurder Bianka Mennema. “Voor de betreffende afdeling hebben we afgesproken dat directe collega’s met verkoudheids- klachten laagdrempelig worden getest. In afwachting van de testresultaten gaan deze medewerkers naar huis.”

Lage verspreiding in omgeving Bravis
In de omgeving van het Bravis ziekenhuis is de mate van verspreiding van het Coronavirus momenteel laag. Dat is ook de conclusie uit gegevens van de GGD en de door het RIVM  uitgevoerde recente steekproef. Het RIVM heeft de steekproef in Brabant uitgevoerd omdat van de patiënten waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, het merendeel uit Brabant komt of een link heeft met deze provincie.

Afstemming
 “Er zijn tot op heden geen patiënten of andere medewerkers positief getest voor het Coronavirus,” benadrukt Mennema. “Ook hebben wij geen capaciteitsproblemen op het gebied van materialen of personeel. Er is op dit moment dan ook geen reden om onze bestaande afspraken of onze werkzaamheden aan te passen. Vanuit het Outbreak Management Team houden we continu de vinger aan de pols. Er vindt voortdurend afstemming plaats met de regio en de RIVM.”

Bravis handhaaft bestaande afspraken
Buiten de aangepaste procedure voor de afdeling van de positief geteste medewerker handhaaft het Bravis ziekenhuis de bestaande afspraken.

Dat betekent dat medewerkers die voldoen aan de landelijke casusdefinitie voor zorgmedewerkers van de RIVM, zich telefonisch melden bij hun leidinggevende, getest worden op het Coronavirus en in afwachting van de uitslag van de test thuis blijven. Ook blijven de afspraken met betrekking tot het groeten zonder aanraking van kracht en houdt iedereen zich strikt aan de richtlijnen voor handhygiëne.

Voor onze patiënten geldt dat als zij niet voldoen aan de landelijke casusdefinitie van de RIVM, de afspraken, opnames en behandelingen gewoon doorgaan. Er zijn geen aanvullende afspraken gemaakt voor bezoekers en begeleiders. Wel vragen we bezoekers en begeleiders bij verkoudheidsklachten, niet naar het ziekenhuis te komen.

Dat is ook de reden dat voor de komende twee weken op voorhand alle informatiebijeenkomsten voor patiënten uit voorzorg afgezegd worden. Mensen die zich hiervoor aangemeld hebben, ontvangen daarover bericht.


Update 7 maart 2020

RIVM houdt steekproef onder ziekenhuismedewerkers in Brabant

Om na te gaan in hoeverre er sprake is van verspreiding van het virus in Nederland, is het RIVM zaterdag een steekproef gestart waarbij getest wordt op het nieuwe Coronavirus. Het RIVM heeft daarvoor de provincie Noord-Brabant geselecteerd, omdat van de patiënten waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, het merendeel uit Brabant komt of een link heeft met deze provincie.

De steekproef in Brabant wordt gehouden onder ziekenhuismedewerkers, als afspiegeling van de Brabantse bevolking. Het RIVM heeft daarom de Brabantse ziekenhuizen gevraagd medewerkers met milde luchtwegklachten te gaan testen. Bravis is een van de ziekenhuizen die aan deze steekproef deelneemt.

Nog geen problemen in Bravis
"Op dit moment hebben wij geen patiënten en geen medewerkers die positief getest zijn voor Corona," benadrukt Bianka Mennema, lid Raad van Bestuur. "Ook hebben wij geen capaciteitsproblemen op het gebied van materialen of personeel. Het RIVM voert de steekproef uit bij zes ziekenhuizen in Brabant om te bepalen of er grote verspreiding heeft plaatsgevonden zonder dat er een relatie is met endemisch gebied of een besmette patiënt."


Update 4 maart 2020

Geen patiënten met Coronavirus in Bravis

Alle in het Bravis liggende patiënten (zowel kinderen als volwassenen) met klachten van hoesten / benauwdheid al dan niet in combinatie met koorts zijn inmiddels preventief getest op COVID-19. De laatste uitslagen zijn dinsdagavond 3 maart binnengekomen. Bij geen van de patiënten is het Coronavirus aangetroffen.

 

Update 2 maart 2020

Wat vragen wij van u?

 1. Bent u in de afgelopen twee weken in een risicogebied geweest (zie lijst hieronder) of
 2. Had u contact met iemand waarvan inmiddels bekend is dat deze met het coronavirus besmet is?
 3. Heeft daarnaast u koorts (>38 graden) én luchtwegklachten (hoesten en/of kortademigheid?)

Bent u patiënt en moet u deze vragen met ‘ja’ beantwoorden?

Kom dan niet naar het ziekenhuis, maar raadpleeg telefonisch uw huisarts of de GGD in verband met een mogelijke besmetting met het coronavirus. De huisarts overlegt verder wat te doen ingeval u acute medische hulp nodig heeft.
Heeft u geen acute medische hulp nodig, maar heeft u binnenkort wel een afspraak in het Bravis ziekenhuis? Neem dan tijdens kantooruren telefonisch contact op met uw polikliniek in verband met deze afspraak.

Bent u begeleider of bezoeker en moet u deze vragen met ‘ja’ beantwoorden?

Dan verzoeken wij u om af te zien van uw bezoek aan het ziekenhuis.

‘Groeten zonder aanraking’

In aanvulling op de eerdere maatregelen heeft het Bravis ziekenhuis ‘groeten zonder aanraking’ ingevoerd. Dat wil zeggen dat het schudden van handen vermeden wordt om het risico op overdracht via de handen zoveel mogelijk te beperken.

Dit neemt niet weg dat ook dan de algemene voorzorgsmaatregelen ten aanzien van een goede hygiëne voortdurend opgevolgd moeten worden:

 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik meteen weg
 • Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan

Risicogebied
Op 1 maart uur zijn de volgende regio’s als risicogebied aangemerkt door het RIVM:

China (inclusief: Macau en Hongkong)
Singapore
Zuid-Korea
Iran
Noord-Italië de provincies: de Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.

N.B.  Deze lijst met risicogebieden is aan verandering onderhevig. Als hierop aanpassingen komen, dan passen wij het overzicht aan.

 

Update 26 februari 2020

Bij patiënten met koorts en luchtwegklachten vragen we na of ze recent in een gebied zijn geweest waar het coronavirus voorkomt. Als dit het geval is testen we of patiënten drager zijn van het coronavirus.

Daarnaast worden alle patiënten met koorts en luchtwegklachten bij opname op een 1-persoonskamer geplaatst. Zoals gebruikelijk passen we hierbij zgn. druppelisolatie toe. Dit betekent dat medewerkers beschermende kleding dragen en extra hygiënemaatregelen toepassen om zichzelf te beschermen en verspreiding te voorkomen.

Mocht het nodig zijn, dan zijn we klaar om op te schalen. Hiervoor hebben we kamers beschikbaar met een sluis waarin we verdergaande vormen van isolatie kunnen toepassen. Dit noemen we strikte isolatie.

Ook is het goed om te weten dat de Bravis locatie van het microbiologisch laboratorium (Microvida)  in Roosendaal een van de nationale opschalingslaboratoria is bij epidemieën. Dit betekent dat zij kunnen en mogen testen op virussen zoals het Coronavirus en dat het RIVM een beroep op hen doet indien de vraag naar diagnostiek binnen Nederland te hoog is geworden voor het RIVM. Momenteel zijn de collega’s bij Microvida de processen aan het optimaliseren zodat zij indien noodzakelijk deze test in zeer hoge aantallen per dag kunnen uitvoeren.

Vragen en antwoorden
Op de website van het RIVM vindt u een actuele lijst met vragen en antwoorden over het Coronavirus.  
Klik hier om naar de website van het RIVM te gaan.

Meeste gestelde vragen en antwoorden