Bedrijfsarts oncologie adviseert patiënten over werk en kanker

Het Bravis Oncologie Centrum biedt patiënten naast oncologische zorg, ondersteuning op 12 leefgebieden waar kanker vaak impact op heeft. Een van deze gebieden is werk en dagbesteding. Sinds kort biedt een bedrijfsarts consulent oncologie extra ondersteuning op dit gebied. Patiënten kunnen bij deze bedrijfsarts terecht met vragen over werk en kanker.

Bedrijfsarts consulent oncologie
Jaarlijks krijgen 55.000 werknemers in Nederland kanker. De diagnose heeft vaak een grote impact, ook voor de patiënt als werknemer. Werkgevers, medisch specialisten en patiënten beschikken vaak over onvoldoende kennis over kanker en werk. Uit onderzoek blijkt dat patiënten behoefte hebben aan ondersteuning bij terugkeer naar werk. Het Bravis Oncologie Centrum in Roosendaal biedt deze ondersteuning. Patiënten met inhoudelijke vragen over werk en werkhervatting kunnen sinds kort terecht bij de bedrijfsarts consulent oncologie (BACO). Dit is een bedrijfsarts die gespecialiseerd is in de begeleiding van patiënten met kanker.

Voor wie?
De BACO is er voor patiënten zonder een bedrijfsarts of arbodienst, zoals uitzendkrachten, ondernemers en zzp’ers. Patiënten krijgen persoonlijk advies over onder andere wetgeving rondom ziekte, omgaan en contact houden met de werkgever en terugkeer in het arbeidsproces. Daarnaast adviseert de BACO de behandelaar over de belastbaarheid en het functieherstel van de patiënt. Ook werknemers die wel aangesloten zijn bij een arbodienst of bedrijfsarts kunnen bij de BACO terecht. In dat geval is het advies informerend en ondersteunend en niet bepalend. De eigen bedrijfsarts of werkgever beslist, maar het advies van de BACO kan ondersteuning bieden om het (re-integratie)proces beter te laten verlopen.

Mooie aanvulling op zorgaanbod
In het Bravis Oncologie Centrum is Eric Velzing werkzaam als bedrijfsarts consulent oncologie. Hier houdt hij 1 keer per maand op vrijdag spreekuur. “Het is dankbaar werk”, benadrukt Velzing. “Mensen met kanker hebben medisch gezien al zoveel aan hun hoofd. Als je dan ook nog bezig moet zijn met allerlei vragen en onzekerheden over je werk(vermogen), dan kost dat zoveel extra energie. Het is fijn dat ik hen daarin kan ondersteunen. Zodat zij weer wat rust hebben en zich kunnen concentreren op hun behandeling en herstel en zo mogelijk re-integratie. Daarmee is de BACO een mooie aanvulling op het zorgaanbod in het Oncologie Centrum.”

12 leefgebieden
Naast het leefgebied werk, krijgen patiënten in het Bravis Oncologie Centrum begeleiding op 11 andere leefgebieden waaronder relaties, emoties, uiterlijke veranderingen, kinderen en voeding. Elke patiënt heeft een vast, persoonlijk aanspreekpunt in de vorm van een life coach. Een life coach is een gespecialiseerd oncologieverpleegkundige, die de patiënt tijdens het ziekteproces informeert, ondersteunt en begeleidt. Op deze manier streeft het Bravis Oncologie Centrum naar de beste oncologische zorg, inclusief persoonlijke ondersteuning van de patiënt op alle gebieden waar kanker hem of haar raakt.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.bravisoncologiecentrum.nl