Ambassadeurs enthousiast aan de slag met Het nieuwe Bravis

De ontwikkelingen in de zorg gaan hard. Het Bravis ziekenhuis wil daarin vooroplopen om de best mogelijke zorg te kunnen blijven bieden aan de patiënten. Hiervoor is de visie ‘Het nieuwe Bravis’ ontwikkeld met daarin vijf ambities. Om heel het ziekenhuis mee te nemen in deze ambities hebben ruim 35 medewerkers zich aangemeld als ambassadeurs van Het nieuwe Bravis. Donderdag 23 september kwamen zij bij elkaar voor een inspirerende workshop.

De komende jaren richt Bravis zich op de volgende ambities: een bredere kijk op gezondheid waarbij verder wordt gekeken dan alleen de aandoening, het versterken van de persoonlijke regie in een organisatie die flexibel is, het garanderen van een breed zorgaanbod, het uitbreiden van regionale samenwerking en het optimaal inzetten van technologie en digitalisering.

Ambassadeurs
De ambassadeurs gaan in werkgroepen met deze ambities aan de slag. Hun voornaamste doel is om collega’s op de werkvloer net zo enthousiast te maken als zijzelf zijn. Tijdens de workshop kregen zij hiervoor handvatten aangereikt. Ook bedachten zij concrete stappen om mee aan de slag te gaan. Enkele ideeën die de revue passeerden waren: het delen van successen en in duo’s de afdelingen langsgaan.

Enthousiaster en gemotiveerder
Na afloop van de workshop verlieten de ambassadeurs nog enthousiaster en gemotiveerder de zaal. “Ik heb nu nog meer zin om ermee aan de slag te gaan” en “Het zaadje is geplant, deze bijeenkomst heeft het water gegeven”, waren enkele reacties die konden worden opgetekend.